Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Statistisk sentralbyrå - SSB

Har du lyst til å jobbe med transport- og energistatistikk?

Offentlig forvaltning

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk har som hovedoppgave å produsere statistikk på viktige områder knyttet til energi, miljø og transport. Vi søker to nye medarbeidere til produksjon og videreutvikling av statistikker. Statistikkene har stor relevans for myndighetenes oppfølging av nasjonale mål og for internasjonale forpliktelser. Se gjerne noen eksempler på våre publiseringer på www.ssb.no 

En av stillingene vil være knyttet til arbeid med transportstatistikk, den andre primært til energiområdet. Begge stillingene kan innebære deltakelse og eventuelt prosjektledelse både nasjonalt og internasjonalt. Vi samarbeider blant annet med SSBs forskningsavdeling, Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Miljødirektoratet og andre aktører innen fagområdet. Det må påregnes tett kontakt med departementer, direktorater, ulike kompetansemiljøer og andre brukere av statistikkene, samt møtedeltakelse internasjonalt.

Vi søker etter deg som har relevant fagbakgrunn og interesse for programmering. Det kan være en fordel om du har kompetanse innen Python og/eller R.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikling av statistikker                                                                                                                         
 • Planlegging, drift, kvalitetssikring og dokumentasjon av statistikkproduksjon                                 
 • Tolkning, analyse og formidling av resultatene
 • Kommunikasjon med oppgavegivere og brukere av statistikken, samt internasjonal rapportering
 • Noe reising og internasjonal representasjon kan bli aktuelt

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis innen økonomi, statistikk, teknisk-naturvitenskapelige fag eller samfunnsfag
 • Gode IT kunnskaper, gjerne interesse for/erfaring med programmering, for eksempel i Python og/eller R
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet

  Personlige egenskaper:

  • Gode analytiske evner og god tallforståelse
  • Pliktoppfyllende og kvalitetsbevisst
  • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
  • Gode samarbeidsevner
  • Initiativ og evne til nytenkning

  Vi tilbyr:

  • Gode muligheter for utvikling, samarbeid og nettverksbygging. Vi har nyansattprogram, årlig hackathon og arrangementer for faglig deling på tvers
  • Godt miljø også utenom arbeidstid, med idrettstilbud og sosiale aktiviteter. Regionen utvikles som Norges grønne hjerte og det er gode bo- og oppvekstvilkår i Kongsvinger
  • Lønn som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver kr. 478 300 - 677 000 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifiserte
  • Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstiden i egne lokaler, god pensjonsordning og gode parkeringsmuligheter