Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Statistisk sentralbyrå - SSB

Har du lyst å jobbe med statistikk som beskriver konjunkturutviklingen i Norge?

Offentlig forvaltning

Vi søker nye kollegaer til to ledige stillinger innen områdene reiselivs- og industristatistikk. Hovedoppgaver vil være produksjon og videreutvikling av seksjonens konjunkturstatistikker for næringslivet: innsamling og klargjøring av data og sammenstilling av resultater. Du skal formidle resultater og gjøre analyser innenfor statistikkområdet. I tillegg vil det være oppgaver knyttet til forbedringsarbeid og utvikling av statistikkene.

Vi ser etter deg som har god IT-kompetanse, interesse for emnet og relevant bakgrunn, og som kan bidra til å videreutvikle statistikkproduksjonen. Det er viktig at du er selvstendig, strukturert og har gode samarbeidsegenskaper. Det er også viktig at du kan tilegne deg ny kompetanse, både faglig og teknisk. Er du en av de vi trenger?


Seksjon for næringslivets konjunkturer har om lag 20 årsverk og har ansvaret for månedlige og kvartalsvise statistikker som er viktige for å forstå konjunkturutviklingen i Norge. Seksjonen arbeider tett opp mot Seksjon for nasjonalregnskap og konjunkturtendensene i SSBs forskningsavdeling.

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide statistikk om reiseliv og industri, herunder innsamling og kontroll av data, klargjøre data, analysere, tolke og formidle statistiske resultater
 • Videreutvikle statistikkene i tråd med brukernes behov
 • Dokumentasjons- og utredningsarbeid innen fagfeltet
 • Bidra i tverrgående arbeid i SSB i forbindelse med modernisering av statistikkproduksjonen og bruk av nye datakilder
 • Stillingene kan bli tillagt andre oppgaver innen seksjonens arbeidsområder
 • Arbeidsoppgavene for rådgiver vil være mer selvstendige og ligge på et høyere nivå enn stilling som førstekonsulent

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på mastergradsnivå, for eksempel siviløkonom eller samfunnsøkonom
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper. Gjerne erfaring med programmering, for eksempel i R eller Python
 • Ønskelig med erfaring innenfor statistikkproduksjon
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning

Personlige egenskaper:

 • Gode analytiske evner og god tallforståelse
 • Pliktoppfyllende og kvalitetsbevisst
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til initiativ og nytenkning

Vi tilbyr:

 • Et sterkt faglig miljø med muligheter for egenutvikling, i en virksomhet med et viktig samfunnsansvar
 • Spennende og utfordrende oppgaver
 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver kr 468 300 - 563 900 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn og/eller stillingskode kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifiserte
 • Fleksibel arbeidstid, treningstilbud og god pensjonsordning
 • Hyggelige kontorlokaler sentralt i Oslo

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.