Ledig stilling

Utdanningsdirektoratet

Har du interesse og hjerte for å jobbe med data? 

Departementer og direktorater

Avdeling for statistikk og dataforvaltning skal bidra til en kunnskapsbasert politikkutvikling og til at kunnskapen blir tatt i bruk i barnehage- og skolesektoren. Vi har ansvar for innhenting, bearbeiding, analyse og formidling av statistikk om barnehage og grunnopplæring inkludert fagopplæringen. Arbeidet blir utført i samarbeid med kommunene, fylkeskommunene, statsforvalteren, Statistisk sentralbyrå, IT-systemleverandører og andre miljøer. I avdelingen er det nå ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver. 

Vi ser etter deg som har god kvantitativ kompetanse og analytiske evner. Du må ha interesse for hele produksjonsløpet fra datainnsamling til publisering, og ha stor arbeidskapasitet. Du vil jobbe i skjæringsfeltet mellom teknologi, statistikk og fag. Som medarbeider, får du varierte oppgaver og mye ansvar og tillit.

Kvalifikasjoner:

Du må ha

 • relevant høyere utdanning med fullført mastergrad, for eksempel innen samfunnsvitenskap, samfunnsøkonomi, statistikk eller IT
 • erfaring med databehandling, analyse og statistikk, gjerne fra større virksomheter
 • erfaring med SQL, R eller Python og gjerne andre relevante spørre- og programmeringsspråk
 • interesse og hjerte for å jobbe med data
 • svært god formidlingsevne på norsk, muntlig og skriftlig

Det er fordel om du har

 • erfaring med å jobbe i tverrfaglige team
 • erfaring med data- og analyseplattform i sky
 • interesse for datakvalitet og datamodellering

Personlige egenskaper:

Som person, er du lærevillig, nysgjerrig og opptatt av kompetansedeling.
Du jobber selvstendig, nøyaktig og strukturert, og vi ønsker at du tar initiativ og tenker nytt.
Videre må du være fleksibel og ha gode samarbeidsevner.

For oss er det også svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben. Det vil bli tatt med i den totale vurderingen.

Vi tilbyr:

 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364), p.t. kr. 584 500 - 759 100 per år. For
  spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes
 • et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • utstrakt bruk av team- og prosjektorganisering
 • en virksomhet som jobber systematisk med utvikling
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • trening i arbeidstiden
 • moderne lokaler sentralt ved Oslo S

I Utdanningsdirektoratet vil vi ha medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om det og begrunne det i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.