Har du interesse for analyse og formidling av tall og data?

Utdanningsdirektoratet

Offentlige tjenester og forvaltning

 

 

 

Utdanningsdirektoratet har et overordnet ansvar for at utdanningspolitikken blir satt i verk i barnehage, grunnskole og videregående opplæring, slik at barn, ungdom og voksne får et likeverdig tilbud av høy kvalitet. 

Avdeling for statistikk og dataforvaltning søker en medarbeider som skal bidra inn i divisjonens statistikk- og analysearbeid. Avdelingen har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Vi søker deg som har god kvantitativ kompetanse og analytiske evner. Du må ha interesse for hele produksjonsløpet fra datainnsamling til publisering og ha stor arbeidskapasitet. Du vil jobbe i skjæringsfeltet mellom teknologi/IT og fag. Avdelingen har ansvar for innhenting, bearbeiding, analyse og formidling av statistikk om barnehage og grunnopplæring inkludert fagopplæringen. Arbeidet utføres i nært samarbeid med kommunene, fylkeskommunene, statsforvalteren, Statistisk sentralbyrå, IT-systemleverandører og andre miljøer. Avdelingen skal bidra til en kunnskapsbasert politikkutvikling og til at kunnskapen blir tatt i bruk i sektoren. Som medarbeider får du varierte oppgaver og mye ansvar og tillit.  

I Utdanningsdirektoratet vil vi ha medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse dem av i søknaden. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker til intervju i hver gruppe. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene på arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

 
Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.


Arbeidsoppgaver:

 • innhente, kvalitetssikre, teste og bearbeide data
 • analyse og formidling av statistikk
 • samarbeide internt og eksternt med relevante aktører om drift og videreutvikling av løsninger for innhenting, lagring og publisering av statistikk
 • besvare henvendelser internt og eksternt knyttet til fagfeltet
 • bidra i avdelingens og divisjonens øvrige oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdanning på mastergradsnivå, innen samfunnsvitenskap, samfunnsøkonomi eller statistikk
 • erfaring med databehandling, analyse og statistikk fra offentlige etater eller større virksomheter
 • erfaring med bruk av Excel
 • god digital forståelse og interesse for å ta i bruk nye digitale verktøy
 • evne til å samarbeide med andre om å identifisere oppgaver og finne løsninger
 • svært god formidlingsevne på norsk, muntlig og skriftlig
 • erfaring med bruk av BI-verktøy som Qlik Sense er ønskelig
 • erfaring med tall og statistikk om grunnopplæringen er ønskelig  
 • erfaring med leverandør- og kontraktoppfølging er ønskelig

  Personlige egenskaper:

  • strukturert og nøyaktig 
  • leveransedyktig og god til å planlegge, igangsette og følge opp arbeid
  • evne til å samarbeide med andre om å identifisere oppgaver og finne løsninger
  • utviklingsorientert 
  • god på å forstå, forankre og videreformidle behov og løsninger 
  • personlig egnet 

  Vi tilbyr:

  • stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364), p.t kr 543.500 – 715.900 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes
  • et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
  • utstrakt bruk av team- og prosjektorganisering
  • et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
  • en virksomhet som jobber systematisk med utvikling
  • gode faglige utviklingsmuligheter
  • medlemskap i Statens pensjonskasse
  • fleksibel arbeidstidsordning
  • trening i arbeidstiden
  • moderne lokaler sentralt ved Oslo S