Detaljer


Har du erfaring fra anskaffelsesprosesser og vil jobbe med offentlige anskaffelser i PST?

Vi søker etter to nye medarbeidere som skal ha sentrale roller i PSTs anskaffelsesprosesser. Den ene stillingen er en fast stilling, mens den andre er et tolv måneders vikariat. Den faste stillingen er nyetablert og skal ha et fokus på IT-anskaffelser og IT-kontrakter. Vikariatet skal i større grad bidra inn i organisasjonens øvrige anskaffelser og skal ha et koordineringsansvar internt i organisasjonen og med andre samarbeidende aktører. Våre nye medarbeidere kan forvente seg en spennende hverdag i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag. Dere får jobbe tett sammen med faglig dyktige kollegaer, og det er utviklingsmuiligheter både faglig og personlig.
 
Stillingene ligger i økonomiseksjonen, som har ansvar for oppgaver innenfor regnskap, reiseadministrasjon, lønn, arbeidstid, budsjett, økonomistyring og anskaffelser. Vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte, positive og faglig dyktige kollegaer. En god balanse mellom rutinepregede oppgaver, oppdukkende utfordringer og utviklingsarbeid gjør hverdagen varierende.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene vil være å rådgi og veilede fagavdelingene som har behov for anskaffelser, og være drivkraften i gjennomføringen av anskaffelsesprosesser. Koordinering og oppfølging av anskaffelser mot eksterne samarbeidspartnere vil også være en del av oppgavene til stillingene. Medarbeiderne i anskaffelsesfunksjonen hos PST må ta initiativ til og bidra med å utvikle og effektivisere relevante prosesser. Den faste stillingen vil også bli tillagt oppgaver knyttet til lisensforvaltning, etablering og oppfølging av rutiner for avrop på inngåtte avtaler og generell bistand til kontraktsoppfølging på IT-området.
 
Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme, innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er seks måneders prøvetid for stillingene.
Kvalifikasjoner
For å være aktuell for stillingene må du ha relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå. Videre må du ha erfaring og kompetanse fra anskaffelser og avtaleforvaltning samt ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 
Vikariatet
Du har gjerne mastergrad innen økonomi, rettsvitenskap eller anskaffelser. Vi ser det som en stor fordel at du har kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser samt erfaring fra gjennomføring av slike prosesser.
 
Fast stilling
Du har gjerne mastergrad innen IT, økonomi, rettsvitenskap eller anskaffelser. Vi ser etter en person som har erfaring fra teknologianskaffelser, og som har god kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser. I denne stillingen er forhandlingskompetanse, erfaring fra lisensforvaltning og teknisk kompetanse en fordel.
 
For begge stillingene ønsker vi gjerne kandidater som har kjennskap til eller erfaring med sikkerhetsgraderte anskaffelser og relevant regelverk knyttet til det. Det er også en fordel om kandidatene har kjennskap til eller erfaring med bruk av Statens standardavtaler (SSA).
Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som er engasjert, tar initiativ og er løsningsorientert. Du setter deg raskt inn i nye oppgaver, ser helheten og har god forretningsforståelse. Du er målrettet, resultatorientert, kvalitetsbevisst og har gjennomføringsevne. Du jobber selvstendig, men liker også å jobbe i team, er serviceinnstilt og har gode relasjons- og samarbeidsevner. Oppgavene krever at du jobber systematisk, nøyaktig og strukturert.
 
Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.
 
Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.
Vi tilbyr

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 640 000–765 000 som seniorrådgiver. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.
 
Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). 

Søknad og prosess
Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.  
 
Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.