Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lørenskog kommune

Har du ambisjoner på elevenes vegne og er opptatt av å gjøre en forskjell?

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fjellsrud skole ønsker deg som vil gjøre en forskjell, og som har ambisjoner på elevenes og skolens vegne!

Vi har fra skoleåret 2022-2023 behov for flere faglig dyktige lærere med undervisningskompetanse for ungdomstrinnet.

Vi søker nå etter en lærer i 100% fast stilling med undervisningskompetanse i norsk, KRLE og kroppsøving, samt en lærer til et vikariat med undervisningskompetanse i engelsk og spansk. Undervisningskompetanse i matematikk i kombinasjon med nevnte fag kan også være aktuelt. Vikariatet er i 100%-stilling for perioden 01.08.22 - 31.07.23.

Arbeidsoppgaver:

 • Forberedelse, gjennomføring og evaluering av undervisning
 • Løpende underveisvurdering av elevenes faglige arbeid
 • Administrativt arbeid som møtedeltakelse, rapportering, mailkorrespondanse m.m.
 • Oppgaver knyttet til skolens utviklingsarbeid og satsingsområder
 • Samarbeid med ledelse og kolleger i team, faggrupper, arbeidsgrupper, osv.

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha godkjent faglig og pedagogisk utdanning for undervisning i ungdomsskolen, ihht. opplæringsloven
 • Undervisningskompetanse i  fagområdene norsk, krle og kroppsøving, eller undervisningskompetanse i engelsk og spansk og evt. matematikk.
 • Du må tro at du som lærer kan utgjøre en forskjell og bidra til alle elevers læring
 • Bruk av Ipad som læringsverktøy vil være helt sentralt i arbeidet som lærer ved Fjellsrud skole, og samarbeid og kompetanseheving innen dette er et viktig satsingsområde for oss. Det er derfor viktig at du er fortrolig med digitale verktøy og kan bruke dette aktivt i elevenes læring
 • Samarbeid med kolleger, ledelse og andre er en stor del av arbeidshverdagen, og vi vil ha deg som ønsker - og bidrar til - et samarbeid som utvikler skolen videre
 • Godkjent politiattest og egenerklæring om tuberkulose må leveres av den som tilsettes før tiltredelse i stillingen

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker deg som er glødende opptatt av faget ditt, som kan formidle engasjementet ditt til elevene, og skape interesse og motivasjon for læring
 • Du må være en tydelig, trygg, forutsigbar voksen med interesse og omsorg for ungdom
 • Det er viktig at du forstår ungdommenes hverdag og hva som opptar dem. Du må kunne bygge gode relasjoner til alle elever - også de som utfordrer deg mest
 • Fleksibilitet, raushet, varme og humor er viktige egenskaper for en lærer

Vi tilbyr:

 • En skole hvor kreativitet, engasjement og initiativ verdsettes
 • Dyktige og ambisiøse kolleger
 • Et trygt og godt elevmiljø
 • En arbeidsplass med høyt tempo og mye humør
 • Et raust og inkluderende arbeidsmiljø
 • Tett oppfølging av veileder første skoleår for nyutdannede
 • Opplæring og veiledning i bruk av Ipad og Office 365
 • Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder, som blant annet firmahytter

Om Fjellsrud skole

Fjellsrud er en ungdomsskole med fire/fem klasser per trinn og en spesialpedagogisk base. Lørenskog kommune er i sterk vekst, og skolen skal med tiden utvides til en 6-parallell ungdomsskole. Vi har et sterkt profesjonsfelleskap, og har kommet godt i gang med innføringen av fagfornyelsen. Vi er en MOT- skole og bruker deres programmer aktivt i arbeidet med et godt læringsmiljø. Det skjer mye spennende i tiden fremover! Se mer informasjon om Fjellsrud skole via vår hjemmeside.

Som lærer i Lørenskog kommune vil du få være med i et godt utviklet tverrfaglig samarbeidssystem. Vi har nettverk og prosjektdeltakelse på tvers av skolene og målrettede kompetansehevingstiltak for våre ansatte. Vi tilbyr helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder, som blant annet firmahytter. Lørenskog kommune har gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for fag-/kompetanseutvikling.

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.

Høre dette interessant ut?

Da vil vi at du sender inn en oppdatert CV med kortfattet søknad snarest og innen søknadsfristen. Vi ber deg laste opp vitnemål og arbeidsbekreftelser sammen med søknaden. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Du finner mer informasjon om skolene i Lørenskog, og kan bli bedre kjent med oss på vår side jobb- og ledige stillinger.

Vi ser frem til å høre fra deg!