Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Handelsbanken

Handelsbanken söker dig med erfarenhet inom AML/Governance

Bank

Om oss

Vill du arbeta med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism i en av Nordens största banker? Vill du vara en del av en verksamhet som befinner sig i en förändringsresa? 

Inom Financial Crime Prevention har vi samlat gruppfunktionen som arbetar med att motverka finansiell kriminalitet och vi ansvarar för hela koncernens arbete inom detta område inklusive dotterbolag och utländska enheter. 

Viktiga delar av ansvaret omfattar att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, liksom att efterleva internationella sanktioner och förebygga bedrägerier.

Handelsbanken är en långsiktig och engagerad arbetsgivare. Vårt sätt att bedriva bank bygger framförallt på att vi har stor tilltro och respekt för den enskilde individen – både för våra kunder och medarbetare. Vi är en decentraliserad organisation där du som medarbetare får ett stort eget ansvar. Långsiktiga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i Handelsbankens företagskultur och lägger grunden för att vår verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt, hållbart och framgångsrikt sätt.

När vi rekryterar nya medarbetare söker vi efter personer som delar bankens grundläggande värderingar. Målet är att våra medarbetare ska spegla den marknad som vi verkar i – med olika bakgrund, kompetens och arbetslivserfarenhet samt olika sätt att tänka och lösa problem.

Om tjänsten och rollen

Tjänsten innefattar att medverka i bankens arbete för att motverka finansiell kriminalitet, genom att utöva intern styrning och kontroll gentemot bankens svenska och utländska enheter.  

Dina arbetsuppgifter innebär främst:

 • Sammanställning och analys av nyckeltal samt utveckling av dessa
 • Dialog (råd och stöd) med svenska och utländska enheter samt i vissa fall dotterbolag, Financial Crime Prevention avdelningar
 • Vidareutveckling av rapporteringsmallar
 • Utvärdera resultatet av enheters allmänna riskbedömningar
 • Utvärdera enheters kontrollmiljö och residualrisker
 • Bedöma hur väl respektive enhets åtgärdsplan bedöms mitigera utestående residualrisker, revisionsiakttagelser, compliance noteringar, valideringsrapporter, myndighetsnoteringar etc.
 • Sammanfatta och rapportera utfallet av ovan aktiviteter löpande till bankens ledning
 • Upprättande/uppdateringar av interna globala instruktioner samt följa upp efterlevnad av dessa

Tjänsten innebär att du kommer arbeta i ett team med lång erfarenhet av AML-arbete, i nyrenoverade lokaler centralt i Stockholm. Tjänsten innebär även att du måste hålla dig à jour med aktuella trender och mönster gällande finansiell brottslighet samt förstå hur banken kan utnyttjas för finansiell brottslighet.

Tjänsten kan innebära resor. 

Tjänsten ger dig möjlighet att utveckla din analytiska förmåga och förståelse för hur finansiell brottslighet går till genom att aktivt delta i ett högt prioriterat fortsatt förändringsarbete. Du får möjlighet att praktiskt utöva intern styrning och kontroll, samt delta i utvecklings- och förankringsarbete när det kommer till nya arbetssätt. Arbetet berör hela koncernen vilket innebär stora möjligheter att utveckla kommunikationsfärdigheter och knyta kontakter med svenska och utländska enheter.

Dina kompetenser och personliga egenskaper

Tjänsten kräver att du har en mycket god kunskap om penningtvätts- och terroristfinansieringsområdet, dess regelverk, hur olika åtgärder mitigerar penningtvättsrisker, samt hur internkontroll utövas. Du behöver förstå termer som inneboende risk, kontrollmiljö, riskmitigerande åtgärder, residualrisk och risktolerans. Du bör vara van att omsätta lagkrav till praktiskt applicerbara kontroller och bedöma om implementerade kontroller uppfyller lagkrav och risktolerans.

Vidare ser vi att du 

 • har minst fem års erfarenhet av arbete inom financial crime prevention
 • har en utbildning på högskolenivå inom ekonomi, juridik eller motsvarande
 • har en god analytisk förmåga och vana av att arbeta strukturerat
 • är driven, ansvarstagande och stimuleras av att metodiskt arbeta mot långsiktiga mål
 • är en lagspelare som motiveras av att tillsammans med andra uppnå gemensamma mål, och är trygg i din kompetens
 • kan flytande engelska, såväl för informationsinhämtning som i tal och skrift
 • är van användare av Excel, Powerpoint och Word

Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonseringstiden löpt ut, ansök därför gärna så snart som möjligt.

Välkommen med din ansökan!