Ledig stilling

Handelsbanken

Handelsbanken Fonder söker en Dataanalytiker med fokus på hållbarhet

Bank

Handelsbanken Fonder är ett av Sveriges största fondbolag och ansvarar för förvaltning av runt 100 fonder och ett stort antal diskretionära portföljer med ett förvaltat kapital på över 850 mdr kronor där vi alla arbetar efter visionen att vi vill skapa finansiell avkastning och planetär avlastning genom hållbara investeringar och nu behöver vi stärka upp hållbarhetsteamet ytterligare. Vi är övertygade om att hållbarhet är en förutsättning för god långsiktig avkastning. En annan förutsättning är en god och jämställd arbetsmiljö där alla kommer till tals och kan bidra på bästa sätt. Vi hoppas att du som dataanalytiker med fokus på hållbarhet vill bidra till vårt fortsatta arbete.  

Fondbolagets Hållbarhetsteam ansvarar för strategisk utveckling av hållbarhetsarbetet i fondbolagets aktiva och passiva förvaltning samt allokeringsförvaltning. Fokus för gruppen är kontinuerlig utveckling av Fondbolagets hållbarhetsstrategi, utveckling av metoder, att utgöra ett stöd för förvaltningen i integrering av hållbarhet i den dagliga förvaltningen, påverkansdialog med bolag samt löpande kunskapsbyggande och kommunikation om hållbarhetsarbetet med primärt fokus på fondbolagets hållbarhetsmål kopplat till att minska negativ klimatpåverkan, främja lösningsinvesteringar och främja Agenda 2030. 

En snabb utveckling och ökad förväntan på hållbarhetsområdet samt nya regleringar kräver utökad datahantering, transparens och rapportering. Vi arbetar fokuserat för att stärka vårt arbete inom aktiv påverkan, mätbarhet, transparens och resultatuppföljning samt kommunikation, både internt och externt.  

Handelsbanken Fonder behöver nu stärka upp sitt team ytterligare och söker efter en dataanalytiker med fokus på hållbarhet.  

 Viktiga delar i arbetet är: 

  • Aktivt vara delaktig i att utveckla hållbarhetsarbetet med bland annat integreringen av nya regelverk och interna modeller och analysverktyg. 
  • Bidra till hela förvaltningsgruppens gemensamma strategiska arbete för att identifiera och utveckla långsiktiga investeringsteman och hållbarhetsteman.  

Utvecklingsmöjligheter 

Att i nära samarbete med hållbarhetsexperter och förvaltare aktivt arbeta med att fortsätta Handelsbanken Fonders hållbarhetsresa. Detta görs i en ständigt utvecklande och kreativ arbetsmiljö där hållbarhetsfrågorna är i fokus och där du även bidrar till det löpande strategiska arbetet. Det finns en stor tilltro till dig som medarbetare och på så sätt finns även stora utvecklingsmöjligheter för att både bredda och fördjupa dina kunskaper inom både hållbarhet och datahantering. 

Kompetenskrav 

  • Du har en akademisk examen med ekonomisk, matematisk eller teknisk inriktning.  
  • För att lyckas i rollen har du flera års gedigen erfarenhet av att analysera och arbeta med stora mängder data. 
  • Du känner dig trygg med avancerade funktioner i Excel även om du gärna nyttjar andra system. 
  • Meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i något programmeringsspråk som är lämpligt för datahantering, så som t ex Python eller R. 
  • Det är också meriterande med erfarenhet av system såsom SimCorp Dimension och Bloomberg, samt med erfarenhet av databashantering ex SQL. 
  • Har du erfarenhet att arbeta med datahantering kopplat till hållbarhet, finansielldata eller regelverksfrågor är det meriterande, men det viktigaste är att du både har kompetens för och intresse av att sätta dig i mångfacetterade datafrågor. Detta exemplifieras av att du tänker och resonerar i termer av modeller och strukturer, och kan se hur man på bästa sätt angriper komplexa kvalitativa frågor på ett kvantitativt vis. 
  • Du arbetar noggrant och strukturerat med tydlig spårbarhet och dokumentation.  

Som person vill du lära dig nytt, utvecklas och är målinriktad. Du kan identifiera, initiera, driva och genomföra egna projekt för att stärka det metodiska arbetet. Du är intresserad av människor och värnar ett gott arbetsklimat och en god kunddialog. Du är strukturerad, noggrann och vill leverera med hög kvalité. Vidare är du kommunikativ och trivs både med självständigt arbete och i samarbete med ett team. Du har ett brinnande intresse för hållbarhet och investeringar. 

Kompetenser som eftersöks i denna roll 

Strukturerad/Målinriktad: Du har god förmåga att strukturera, planera och genomdriva komplicerade processer och förstå regelverkskrav. Du har god förmåga att prioritera och leverera resultat i rätt tid och rätt ordning. Du tycker om att såväl arbeta med andra som att hugga i själv för att möta deadlines. 

Nyfiken: Framåtlutat hållbarhetsarbete bygger på en konstant nyfikenhet och vilja att titta framåt och utvecklas inför framtiden. I ditt arbete kommer du ha en viktig roll att följa den konstanta utvecklingen kring hållbarhetsdata och dess tillämpning. Du kommer även ha möjligheten att ge förslag på utveckling av användningen av hållbarhetsdata och hållbarhetsanalys generellt.  

Samarbetsorienterad: I din roll krävs att du i de flesta steg och processer samarbetar med medarbetare i och utanför teamet. Resultatet av ditt arbete ska vara sömlöst integrerat i fondbolagets övriga verksamhet. Viktigt är därför förmågan att samarbeta och att ha fokus både detaljer och helheten. 

 

Intervjuer kommer att ske löpande, varmt välkommen med din ansökan! 

 

#LI-NR1