Ledig stilling

Kongsberg Gruppen

Gruppeleder System Engineering

Holdingselskaper

Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA) er et forretningsområde i Kongsberg Gruppen. KDA er Norges ledende leverandør av forsvars- og romfartsrelaterte systemer. Vi utvikler og leverer kommando-, kontroll- og kommunikasjonssystemer, overvåkingssystemer, missiler og er produsent av avanserte komposittprodukter til fly- og helikoptermarkedet.

Land Systems er en divisjon i Kongsberg Defence and Aerospace AS, som utvikler og produserer våpenstyringssystemer og sikre kommunikasjonssystemer for landbasert forsvar og myndighetskunder. Våre systemer er levert til over 20 nasjoner og er verdensledende i både teknologi og markedsandeler. Vi er en divisjon i vekst med høy aktivitet i nasjonale og internasjonale markeder.

Vi åpner et nytt kontor i Moss, og til dette kontoret søker vi etter en gruppeleder til vår systemavdeling. Gruppen vil bygges opp til å være tverrfaglig, men som gruppeleder vil du ha personalansvar for de i Land Systems som vil ha Moss som arbeidssted. Systemavdelingen er i dag fordelt mellom Kongsberg og Asker, og tett samarbeid mellom disse lokasjonene er forventet, samt noe tilstedeværelse i forbindelse med møtevirksomhet o.l.

 

Systemtenking står sentralt, og du er bevisst nytten og verdien samhandling har med andre fagområder. Du trives med hektiske dager i et spennende og allsidig teknologimiljø. Du jobber operativt med menneskene du leder, for å kunne tegne de lange linjer for organisasjonen.

 

Arbeidsoppgaver:

Som gruppeleder vil arbeidsoppgavene dine bestå av:

 • Rekruttering
 • Bidra i etablering av kontor med tilhørende lab-fasiliteter
 • Styre teamet mot faglige, organisatoriske og personlige mål.
 • Personalledelse og personalutvikling
 • Bidra til ledelse av fagområdet med tilhørende prosesser, metodikk og verktøy
 • Identifisere, planlegge og gjennomføre forbedringsarbeid
 • Ressursplanlegging og ressursstyring i gruppen
 • Deltagelse og involvering på tvers av avdelinger, produkt og prosjekt

Du er/har

 • Opptatt av, og engasjert i dine medarbeidere, og du vet det er gjennom dem du oppnår resultater
 • Utdannet på Bachelor- eller Master nivå eller tilsvarende innen et relevant teknisk fagområde
 • Erfaring fra team-, prosjekt- eller linjeledelse; forståelse og erfaring med Systems Engineering (SE) vil være en fordel.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og liker å dele din kunnskap
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar
 • Gode formuleringsevner i norsk og engelsk– både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Gode karriere- og utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap
 • Et inspirerende og trygt arbeidsmiljø preget av tverrfaglig teamsamarbeid
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Attraktive forsikringer og pensjonsordning
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Ansattgoder, som for eksempel eget treningssenter, rabattordninger og firmahytter


WORLD CLASS – through people, technology and dedication

 

Kandidater som søker på stillingen vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat.
For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres, jfr. Sikkerhetsloven.

For mer informasjon om Kongsberg by, sjekk ut www.kongsberg.no