Detaljer

 • Bedrift
  Aukra kommune
 • Søknadsfrist
  21.10.2020
 • Sted:
  AUKRA
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  AUKRA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3198609
 • Se her for andre jobber fra Aukra kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Grunnskolelærar 5.-10. trinn, vikariat, Julsundet skole

Vi søker etter grunnskolelærar i 100 % vikariat, 5. - 10. trinn frå 10.12.2020 til  10.12.2021. 
 

Er du vår nye språklærar? Vår fransklærer skal ha eit års permisjon og vi søker etter vikar i 100 % stilling. Vi søker etter ein lærar som er glad i digital bruk og som kan vere ein kapasitet i arbeidet med å utvikle bruk av VR i framandspråk. Då vi treng ein fransklærar til vil det bli moglegheit til 50 % fast stilling etter vikariatets utløp.

Arbeidsoppgåver
Planlegge og gjennomføre god, variert og tilpassa undervisning
Analysere og følge opp elevane si læring og utvikling
Skape eit trygt og godt læringsmiljø
Bidra til eit godt skole-heimsamarbeid
Bidra til godt samarbeid i teamarbeid
Delta aktivt i skolen sitt pedagogiske utviklingsarbeid og profesjonsfelleskap

Kvalifikasjonar
Lærarutdanning med fordjupning i fransk. Andre fag som er aktuelle er musikk eller kunst & handtverk.
Lærarutdanning for 5.-10.trinn er ein fordel
God kunnskap om begynneropplæring og tidleg innsats
Gode IKT-kunnskapar og gjerne erfaring med bruk av VR i undervisning
Gode norskkunnskapar og god evne til kommunikasjon både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar vert vektlagt 

Personlege eigenskapar
Du har eit positivt elevsyn, og har evne til å skape gode relasjonar med elevane
Du er ein tydeleg, varm og trygg klasseleiar
Du tar i bruk varierte arbeidsmetodar og motiverer elevane
Du er systematisk og strukturert
Du har høge ambisjonar for kvar elev
Du er positiv, fleksibel og samarbeidsvillig

Vi tilbyr
Ein skole med god systematikk og gode rutinar
Ein aktiv og utviklingsorientert arbeidsplass med rom for erfaringsdeling og kompetanseheving
Ei støttande leiing
Ei positiv og samarbeidsorientert foreldregruppe
Rettleiing og oppfølging av nyutdanna nytilsette
Eit godt arbeidsmiljø med samarbeidande og entusiastiske kollegaer med mykje humor

Prøvetid
Gjensidig effektiv prøvetid på 6 månader.

Søkarliste
Om du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må du opplyse om og grunngi dette i søknaden. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista. Jfr offentleglova § 25. Du blir varsla om ønsket om reservasjon ikkje vert tatt til følgje.

Søknad sendast
Aukra kommune nyttar elektronisk søknadsbehandeling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "send søknad"