grep -w 'Linux-sysadmin' * | SSB

Statistisk sentralbyrå - SSB

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du en lazy Linux admin? Liker du å automatisere driftsoppgaver og legge til rette for selvbetjening ? Da har vi en spennende mulighet for deg. 

I Seksjon for drift og infrastruktur er det ledig en stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen systemadministrasjon av vårt Linux servermiljø, og de løsningene som kjører på Linux-farmen vår. Du vil få stort handlingsrom og gode utviklingsmuligheter innen teknologisk ledende og moderne løsninger.

Stillingen tilhører team Plattform som drifter og forvalter løsninger innen fagområdene lagring, virtualisering, Windows Server, Linux server, database, backup, datarom, overvåking, nettverk og sikkerhetsløsninger. Vi har stort fokus på automatisering og utvikling av gode selvbetjeningsløsninger i infrastrukturen, og søker nå noen som vil bidra i dette arbeidet. 

Arbeidsoppgaver:

 • Administrasjon og utvikling av RedHat Linux servermiljø.
 • Automatisering og utvikling av tjenester innenfor teamets domene.
 • Prosjektarbeid.
 • Utvikle og dele fagkompetanse innen egne fagområder.

Kvalifikasjoner:

Du må ha

 • relevant utdannelse innen IT på minimum bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for dette kravet.
 • solid erfaring med drift av Linux servermiljø, gjerne basert på RHEL.
 • automatiseringskompetanse og god script-kompetanse.
 • god sikkerhetsforståelse og faglig oppdatert på teknologi og trender.
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk.

Det er en fordel om du 

 • har driftserfaring med løsninger basert på ELK, Docker, Tomcat og Jenkins. 
 • kjenner til arbeidsform og kultur som kjennetegner et DevOps-miljø, og har forståelse for smidige teknikker og moderne utviklingsmetodikk med brukerfokus, MVP og kontinuerlige leveranser.
 • har erfaring med Ansible AWX eller Tower.

Personlige egenskaper:

 • Du trigges av utfordringer, du er IT-faglig oppdatert og liker å dele kompetanse med dine kollegaer.
 • Du er initiativrik og har god evne til å se forbedringer i løsninger og prosesser, og klarer å gjennomføre disse.
 • Du arbeider godt selvstendig, men trives også som en del av et større team.
 • Du er analytisk og har god evne til å feilsøke problemer på tvers av løsninger.

Vi tilbyr:

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr 563 900 (ltr. 62) til kr 752 800 (ltr. 77) etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifiserte.
 • Et ambisiøst og kompetent IT-fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Et godt arbeidsmiljø i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag. 
 • Moderne lokaler i Oslo eller Kongsvinger.
 • Mulighet til én time trening i uken i arbeidstiden, med trimrom i kontorlokalene.
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Gode løsninger for fjernarbeid.

Generelle opplysninger

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.