Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Surnadal kommune

Fysioterapeut/folkehelsekoordinator i fast 100% stilling

Brannvesen

Ved eininga Helse og familie i Surnadal kommune har vi ledig fast 100% stilling som fyioterapeut/folkehelsekoordinator.

Stillinga er ledig for tiltreding.

Vi ønskjer å kombinere 50% folkehelsekoordinator med 50% stilling som fysioterapeut.

I stillingsdelen som 50% folkehelsekoordinator, vil nokre av arbeidsoppgåvene vere:

 • delta i og koordinere oppgåver knytt til kommunen sitt folkehelsearbeid
 • arbeide saman med kommuneoverlegen med oversikt over faktorar i kommunen som påverkar folkehelsa
 • delta i utvikling av kommunen sine planer og internkontrollsystem på fagområdet
 • samarbeid i fleire nettverk av aktuelle aktørar: kommunale- og fylkeskommunale, i tilegg til statlege etatar, organisasjonar, lag og foreningar
 • koordinere frisklivs- og mestringstilbod i kommunen, halde helsesamtalar

I stillingsdelen som 50% fysioterapeut, vil nokre av arbeidsoppgåvene vere:

 • kurativ behandling
 • heimerehabilitering: indivduell behandling og kartlegging av funksjonsnivå/ressursar hos brukar
 • tverrfagleg samarbeid
 • drive helseframmande og førebyggande arbeid
 • bidra til gode rutiner og kvalitetsutvikling av tenestetilbodet
 • rettleiing av ann personell og brukarar/pårørande

Fysioterapioppgåvene vil vere organisert ved fysioterapitenesta.

 For begge stillingane gjeld/du må ha:

- norsk autorisasjon som fysioterapeut

- interesse for og motivasjon til å drive folkehelsesarbeid

- god skriftleg framstillingsevne og kunne kommunisere godt på norsk

- kunne bruke ulike dataverkty

- evne og interesser for tverrfagleg samarbeid

- du må vere fleksibel og kunne ta initiativ

- du må kunne arbeide sjølvstendig, men òg samarbeide godt med andre

- det er viktig med evne til å prioritere

- du er omgjengeleg og bidragsytar til eit godt arbeidsmiljø

- førakort kl.B

De personlege eigenskapane, t.d som nemt ovanfor, vil bli lagt vekt på ved tilsetting.

Tilfredsstillande politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, skal leggast fram før oppstart.

Aktuelle kandidatar vil bli kalla inn til intervju.

 

Vi kan tilby:

- Ein utfordrande jobb som du sjølv kan vere med å forme og utvikle

- Ein triveleg og spanande arbeidsplass med godt fagleg og sosialt miljø

- Kommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar

- Flyttegodtgjerlse etter reglane i personalplanen

- Lønn med utgangspunkt i tariff