• Bedrift
  Surnadal kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2021
 • Sted:
  SURNADAL
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Politi, brann og toll
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  SURNADAL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4077855
 • Se her for andre jobber fra Surnadal kommune

Fysioterapeut, fast 100% stilling

Surnadal kommune

Politi, brann og toll

HEIMETENESTA SØKJER AUTORISERT FYSIOTERAPEUT TIL FAST 100% STILLING

 Stillinga skal inngå i det tverrfaglege arbeidet i eininga og som ein del av rehabiliteringsteamet.

Hovudoppgåvene er rehabilitering ved utskriving frå sjukehus eller institusjonsopphald, førebygging av innleggingar, samt å sette kvar enkelt pasient/brukar i stand til å meistre eigen kvardag. Deltaking i ulike prosjekt kan bli lagt til stillinga.

 

Arbeidsoppgåver:

- Direkte pasientretta arbeid

- Kartlegging og vurdering av tenestebehov

- Tilrettelegging av heimesituasjon samt utprøving av alternative tiltak i heimen

- Vere pådrivar i tverrfagleg koordinering og samhandling

- Førebyggjande helsearbeid i pasientgruppa

- Arbeid 3.kvar helg

 

Krav til kompetanse:

- Autorisasjon som fysipterapeut

- Gode norskkunnskapar muntleg og skriftleg

 

Vi ønskjer ein fysioterapeut som er/har:

- Fagleg trygg og oppdatert

- Som har rehabiliteringserfaring innan geriatri, og/eller anna relevant rehabilitering

- Som er ansvarsfull og lojal

- Bidragsytar til utviklinga av eit godt arbeidsmiljø

- Evne og vilje til sjølvstendig arbeid

 

Andre krav til kompetanse:

- Du må ha førarkort kl. B og må pårekne bruk av eigen bil

- Du må kunne bruke dataverktøy til dokumentasjon og informasjon

- Tilfredsstillande politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, må leggast fram før oppstart i stilling

 

Vi kan tilby:

- Godt arbeidsmiljø med dyktige og erfarne kollegaer

- Gode mulegheiter for å forme eigen arbeidskvardag

- Spennande faglege utfordringar

- Vanlege kommunale tilsettingsvilkår og lønn etter tariff

- Gode pensjons- og forsikringsordningar

- Flyttegodtgjerlse etter reglane i personalplanen

 

 

 
 • Bedrift
  Surnadal kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2021
 • Sted:
  SURNADAL
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Politi, brann og toll
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  SURNADAL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4077855
 • Se her for andre jobber fra Surnadal kommune