Detaljer

 • Bedrift
  Skjervøy kommune
 • Søknadsfrist
  24.01.2021
 • Sted:
  SKJERVØY
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  SKJERVØY
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3360665
 • Se her for andre jobber fra Skjervøy kommune

Fysioterapeut


Et hav av muligheter- i lag på 70°nord.

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester. Vil du vite mer om oss?Klikk her

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant annet skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

Vil du være i lag med oss?

Skjervøy kommune har ledig stilling fysioterapeut i 100% stilling

Stillingen er organisert under Ergo- og fysioterapitjenesten. Tiltredelse 1. mars

Stillingen har følgende arbeidsområder:

Skjervøy kommune har fokus på forebygging og arbeidsnærvær hos våre ansatte. Dette innebærer fokus på betydning av forebyggende innsats for å unngå belastningsskader, unngå sykemelding eller evt. korte ned fraværsperioden gjennom rask behandling.

Vi har også fokus på arbeidsmiljøets betydning for arbeidsnærvær og vi skal gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser i våre enheter annen hvert år. Den som er i stillingen organiserer og gjennomfører disse i samråd med leder. I tillegg gjennomføres gruppetrening, stressmestringskurs, arbeidsplassvurdering og kurs i forflytningsteknikk etter behov.

I nærværsarbeidet samarbeider man tverrfaglig med NAV, BHT, fastleger og kommunale ledere.

Ca 30% av stillingen er knyttet til Frisklivssentralen hvor man gjennomfører helsesamtaler, treningstilbud og kurs.

I stillingen vil det inngå minimum 5 behandlings timer pr uke. Prioriteringen vil være kommunalt ansatte med akutte plager, hvor rask tilgang til behandling kan forebygge mot eller forkorte sykefravær.

Stillingen er sammensatt og krever derfor organisasjonsevne og fleksibilitet av den som tilsettes.

Kvalifikasjoner:

Utdanning som fysioterapeut på bachelornivå med autorisasjon som fysioterapeut.

Erfaring med nærværsarbeid med fokus på arbeidsmiljø, prosesser og forebyggende arbeid.

Erfaring med bruk av Motiverende intervju eller tilsvarende metodikk for endringsarbeid.

Gode digitale ferdigheter

Skjervøy kommune legger stor vekt på tilstedeværelse og stabilitet hos sine ansatte. Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

- Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

· Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

· Er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner.

· Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

· Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

Personlig egnethet vektlegges

Litt om virksomheten:

Ergo- og fysioterapitjenesten er organisert direkte under Helse- og omsorgssjefen. Avdelingen er lokalisert både på Skjervøy helsesenter og i lokaler i Skoleveien 4. Tjenesten består av 5,5 årsverk, fordelt på 3 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter og vaktmester. I tillegg til ansvar for behandling og oppfølging, har avdelingen også ansvar for tekniske hjelpemidler, Frisklivssentralen, Hverdagsrehabilitering og -mestring og ledelse av Koordinerende enhet. Det er også tilknyttet en fysioterapeut med driftsavtale som leier lokaler ved avdelingen

Lønn i henhold til gjeldende tariff.

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Søknaden må gi opplysninger om:

- CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

- Telefonnummer og e-postadresse

- Referanser med kontaktinformasjon

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk.Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju

Flere opplysninger om stillingen gis av ledende fysioterapeut Siv Marita Karlsen tlf 77 77 5722 /488 67 195

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på www.skjervoy.kommune.no

- Søknad sendes elektronisk:her

Søknadsfrist: 24. januar