Detaljer

 • Bedrift
  Skagerak consulting AS
 • Søknadsfrist
  10.01.2021
 • Sted:
  SANDEFJORD
 • Stillingsfunksjon:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Konsulenter og frie yrker
 • Utdanningskrav:
  Master
 • Arbeidserfaring:
  Påkrevet
 • Ønsket Språk:
  norsk, engelsk
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  arendal
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3290553
 • Se her for andre jobber fra Skagerak consulting AS

Fylkesdirektør NAV Agder

I NAV får du oppfylle et svært viktig samfunnsoppdrag og bidra til å virkeliggjøre NAVs visjon "Vi gir mennesker muligheter". Visjonen gjenspeiler de tre samfunnsmessige funksjonene NAV ivaretar; Mulighet for arbeid, Mulighet for meningsfull aktivitet og Mulighet for inntektssikring iht lovfestede rettigheter. For å lykkes med dette skal vi være tydelige, til stede og løsningsdyktige. Er dette verdier du kjenner deg igjen i, kan det være deg vi ser etter!

Til stillingen som fylkesdirektør ligger ansvaret for en stor del av NAVs virksomhet i Agder. Arbeids- og ansvarsområdet omfatter NAV-kontorene, fylkesadministrasjonen, NAV Spesialtjenester, NAV Tiltak og NAV Arbeidslivssenter. Som fylkesdirektør vil du få et særlig ansvar for utvikling, oppfølging og styring av den arbeidsrettede delen av Arbeids- og velferdsetaten. Fylkesdirektøren har en viktig rolle i de endringsprosessene som, i samarbeid med kommunene, gjennomføres i NAV-kontorene.

Agder består av 25 kommuner og har 307 000 innbyggere. NAV yter tjenester i alle kommuner. NAV Agder ledes av fylkesdirektøren, har mange dyktige medarbeidere som er lokalisert i Arendal. NAV- kontorene ledes, utvikles og styres av fylkesdirektøren og rådmannen i den enkelte kommune i partnerskap.

NAV fylke har et bredt ansvar. Dette innebærer blant annet å følge opp NAVs brukere mot arbeid og bidra med kvalifiseringstiltak når det trengs. En annen viktig oppgave er å samarbeide med arbeidsgivere for å sikre tilgang på ledige stillinger og tiltaksplasser. Det er også et viktig må å sikre gode brukeropplevelser

Arbeidsoppgaver

 • Representere NAV utad i Agder, både mot kommunene, fylkeskommunen, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig
 • Skape resultater i tråd med samfunnsoppdraget
 • Lede og utvikle ledere og medarbeidere på en god måte og bidra til god involvering og medbestemmelse
 • Sikre kontinuerlig oppmerksomhet på målene om å få flere i arbeid og aktivitet drive forbedring, endring og omstilling
 • Samhandle og kommunisere tydelig mot omverdenen og egne medarbeidere
 • Være en aktiv og helhetsorientert bidragsyter i etatens toppledelse nasjonalt
 • Stillingen rapporterer til Arbeids- og tjenestedirektøren i NAV

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Solid ledererfaring fra større organisasjoner
 • Erfaring fra omstillings- og utviklingsprosesser
 • Forståelse for digitalisering og utvikling av fremtidsrettede tjenester
 • God kjennskap til offentlig forvaltning, både i statlig og kommunal sektor
 • Innsikt i politiske prosesser
 • Erfaring fra mediehåndtering og formidling internt og eksternt

Personlige egenskaper

 • Lever opp til NAVs visjon og verdier om å være tydelig, til stede og løsningsdyktig
 • Evne til strategisk og helhetlig tenkning
 • Handlekraft og gjennomføringsevne
 • Resultatorientert, med evne til å se operative og praktiske konsekvenser
 • Evne til samhandling på tvers i en stor og kompleks organisasjon
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt i utvelgelsen

Vi tilbyr

 • Meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et høyt prioritert samfunnsområde
 • Aktive og engasjerte medarbeidere som brenner for samfunnsoppdraget
 • Stilling som direktør i kode 1062, i lønnspenn fra kr 975.000- kr 1.150.000. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Spørsmål vedrørende stillingen?
Ta kontakt med:

 • Erik Aasmundtveit, ea@skc.no, 41431938
 • Anne Hilde Hals, ahh@skc.no, 98213005
 • Lisbeth Holen, lhh@skc.no, 40011017

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må du begrunne anmodningen om unntak. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater