Ledig stilling

TrønderEnergi AS

Frontend Utvikler EOS

Kraftproduksjon

Det grønne skiftet krever gjennomføringskraft.

TrønderEnergi og HitecVision går sammen om å bygge et nytt, nordisk fornybarkonsern med hovedkontor i Trondheim. Det nye konsernet heter Aneo og skal ha lokasjoner i store deler av Trøndelag, Oslo, Bergen, Stavanger, Gjøvik og i Sverige.

Vi skal være en Pioner med innovasjonskraft til å tenke nytt for kunder, og stort for samfunnet. Og som har gjennomføringskraft til å sette i gang og få det gjort. Nå. Som evner å snu utfordringer til muligheter, og til å legge til rette for nye og ambisiøse kundeløsninger innen elektrifisering og energieffektivisering.

Vi er og skal være, et selskap som er kunde- og datadrevet. Det er kundene våre som skal forstå oss og bruke oss. Vi søker nå en frontend utvikler som sammen med resten av produktteamet vil være med på å skape en friksjonsfri og fantastisk kundeopplevelse for vårt energioppfølgingssystem (EOS) som ved hjelp av maskinlæring bidrar til energieffektive, bærekraftige bygg.

Produktet har en betydelig kundebase i dagligvarebransjen, der EOS spiller en sentral rolle i å gi oversikt over energibruk, dokumentere energibesparelser og levere dataunderlag til blant annet bærekraftsrapportering. Vi tror derimot at dette bare er begynnelsen, og at produktet vil ha en sentral rolle i flere av våre satsningsområder i årene fremover.

Kvalifikasjoner:

 • God erfaring med TypeScript/JavaScript
 • Erfaring med utvikling av moderne web-apper for nett og mobil
 • Erfaring med Angular, React, Vue eller tilsvarende front-end-rammeverk
 • Inngående erfaring med Azure
 • Stålkontroll på Git
 • Du kan forstå og vurdere kode skrevet av andre utviklere på teamet
 • Du har erfaring med å skrive og vedlikeholde enhetstester, integrasjonstester, akseptansetester og UI-tester

Det er en fordel at du har erfaring med:

 • Github Actions, Azure DevOps eller tilsvarende for CI/CD, Docker, PostGres/PHP
 • Universell utforming (WCAG)
 • Integrering mot API-er
 • GDPR og personvern

Personlige egenskaper:

 • Er proaktiv, selvgående og positiv
 • Har evne til å levere resultater i samarbeid med andre
 • Er strukturert og nøyaktig med god evne til å dokumentere
 • Trives i en dynamisk arbeidshverdag
 • Er tålmodig, tydelig og med sterk gjennomføringsevne
 • Kommunisere godt med alle
 • Er flytende, skriftlig og muntlig i norsk (skandinavisk) og engelsk
 • Blir motivert av å jobbe i team hvor oppgaver og retning er i utvikling
 • Du ivrer etter å lage helhetlige løsninger med topp brukeropplevelse

Vi tilbyr:

 • Være en del av et selskap med innovasjon- og gjennomføringskraft til å finne bærekraftige løsninger for kunder og samfunn
 • En fleksibel arbeidshverdag med stor grad av selvledelse
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Dyktige kollegaer som vil deg vel, kan mye og trekker i samme retning
 • Konkurransedyktige betingelser