Førstelektor/ Høyskolelektor/Førsteamanuensis i Organizational Behaviour

Handelshøyskolen BI

Skole - Universitet

Ved Handelshøyskolen BI, Campus Trondheim, er det ledig en pedagogisk stilling som førstelektor/ høyskolelektor/førsteamanuensis i organisasjonspsykologi/organisasjonsatferd. Stillingen vil organisatorisk være tilknyttet campus Trondheim, og vil samtidig være tilknyttet faggruppen for organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon ved campus Oslo.

Handelshøyskolen BI Campus Trondheim tilbyr utdanning bl.a. innen organisasjonspsykologi og ledelse på bachelornivå. Undervisning, veiledning av studenter samt sensur inngår i stillingen.

Vi søker en kandidat med forsknings- og undervisningskompetanse innenfor følgende fagområder:

  • Organisasjonspsykologisk relevante problemstillinger knyttet til for eksempel ledelse, motivasjon, arbeidsmiljø, omstilling, læring, kommunikasjon, individuelle forskjeller, gruppers fungering, seleksjon og HRM.

Den som ansettes i forventes å bidra til at Handelshøyskolen BI når sitt mål om å bli blant de beste handelshøyskolene i Europa. Dokumentert faglig formidling og publisering i internasjonale tidsskrifter vil derfor bli tillagt vekt. Det forventes at aktuell kandidat tar aktiv del i å utvikle BIs akademiske miljø både innenfor forskning og undervisning.

 

For ansettelse som førsteamanuensis vil stillingen inneholde både undervisning, forskning og publisering. Det er forventet at kandidaten skal undervise og veilede studenter, bidra til nasjonal og internasjonal forskning og/eller pedagogisk utviklingsarbeid.

 

Kompetansekriterier og kvalifikasjonskrav:

  • Stilling som høyskolelektor krever relevant mastergrad eller tilsvarende.
  • Stillingen som førstelektor krever bl.a. relevant dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
  • Stilling som førsteamanuensis krever relevant norsk doktorgrad eller tilsvarende relevant utenlandsk doktorgrad.
  • Kandidaten må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig.
  • Gode pedagogiske ferdigheter og/eller pedagogiske kvalifikasjoner vil bli tillagt vekt.

Søkere til en førsteamanuensisstilling, som er i avsluttende fase av doktorgradsarbeidet, vil kunne bli ansatt i midlertidig høyskolelektorstilling og få fast stilling ved oppnådd doktorgrad innenfor en kvalifiseringsperiode på maksimalt 3 år.

For søkere med doktorgrad som ikke ønsker en stilling med forskningsplikt, imøteser vi søkere med doktorgrad også til førstelektorstillingen. Dersom det melder seg søkere med doktorgrad til førstelektor stillingen, som mangler tilstrekkelig pedagogisk kompetanse, vil vi kunne ansatte i midlertidig høyskolelektorstilling og få fast stilling ved oppnådd pedagogisk kvalifiseringsperiode på maksimalt 3 år.

BI stiller krav til fast ansattes utdanningsfaglige kompetanse på universitets- og høyskolenivå. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Ved vurdering blir det lagt vekt på:

  • Forskningspublikasjoner og forskningspotensiale
  • Undervisningserfaring på bachelornivå vil tillegges vekt
  • BI vil legge vekt på om søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgiving.
  • Annen rådgivnings-, formidlingsvirksomhet, forskningsledelse og bidrag i forskningsprosjekter vil det også kunne tas hensyn til. I tillegg vil bli tatt hensyn til eventuell administrativ erfaring, ledelseskompetanse og næringslivskunnskap.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler og i henhold til krav i stillingsutlysningen. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Søkere må også være forberedt på å gi en prøveforelesning eller en seminarpresentasjon.

 

Kvinner oppfordres særskilt til å søke.

 

Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner at kandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevner eller stillingens spesifikke krav.

Stillingen er knyttet til Handelshøyskolen BIs pensjonsordning i Storebrand og lønnes etter avtale.

 

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Handelshøyskolen BI ved instituttleder Øyvind Martinsen, tlf. 464 10 737, eller direktør ved Campus Trondheim Asgeir Opland, tlf 932 01 655.

Søknaden, CV, komplett liste over faglige arbeider og arbeider til bedømming lastes opp i BIs elektronisk rekrutteringsverktøy. Husk at høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres.

Dette gjelder også pedagogiske kvalifikasjoner.

 

Søknadsfrist: 03/01/2022