Ledig stilling

Statistisk sentralbyrå - SSB

Vil du jobbe med statistikk med fokus på eiendeler og investeringer?

Offentlig forvaltning

Seksjon for finansregnskap søker en ny medarbeider, er du en mulig søker? Da kan du bli en del av SSB. Vi sørger for at innbyggere og myndigheter i Norge kan debattere, planlegge og ta beslutninger på grunnlag av pålitelig statistisk informasjon.

Seksjonen utarbeider økonomisk statistikk og sammenstiller blant annet finansdelen av nasjonal- og utenriksregnskapet. Stillingen som nå er ledig vil gi mulighet for økt forståelse for økonomisk statistikk, spesielt Norges økonomiske forhold overfor utlandet. Seksjonen utarbeider Norges finansregnskap, utenriksregnskapets finansregnskap, direkteinvesteringer, porteføljeinvesteringer, norske datterselskaper i utlandet samt betalingsformidlingsstatistikk. Stillingen er hovedsakelig knyttet til å utarbeide statistikkene norske datterselskaper i utlandet og direkteinvesteringer. 

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide statistikk over norske datterselskaper i utlandet, herunder samle inn data, editere, publisere på SSB.no, rapportere til internasjonale organisasjoner samt delta på internasjonale møter.
 • Utarbeide statistikk over direkteinvesteringer i utlandet og Norge, herunder sammenstille, editere, publisere på SSB.no og rapportere data til internasjonale organisasjoner.
 • Statistikkene utarbeides ved å bruke ulike IT-verktøy, blant annet SAS og Excel, men det jobbes med å gå over til nye IT-verktøy som Python. 
 • Innføre nye/endrede internasjonale krav og nasjonale behov i statistikkenes IT-produksjonssystemer. 
 • Det kan tilfalle andre oppgaver til stillingen.

Kvalifikasjoner:

 • Samfunnsøkonomi/økonomisk utdanning fra universitet eller høyskole på hovedfag/mastergradsnivå. Kravet om økonomisk utdanning kan fravikes hvis søker er spesielt kvalifisert
 • Interesse for og kunnskap om statistikk, tallarbeid og regnskap vil bli vektlagt
 • Interesse og evne for å vurdere økonomiske sammenhenger og regnskapsdata
 • Interesse og/ eller erfaring med bruk av IT-verktøy

Personlige egenskaper:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til selvstendig tilnærming til arbeidet og at du kan ta initiativ
 • Løsningsorientert og gjennomfører arbeidsoppgavene
 • Har god oversikt og er strukturert i arbeidet
 • Omgjengelig og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver  (kode 1408/1434/1364) i lønnsspenn fra kr. 478 300 (51) til  615 000 (66) etter kvalifikasjoner. Høyere lønn og/eller stillingskode kan vurderes for særlig godt kvalifiserte søkere
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt
Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling) .
Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.