Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved campus Trondheim

Ved Handelshøyskolen BI er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis innen Samfunnsøkonomi ved Campus Trondheim. Stillingen innebærer undervisning og sensur innen samfunnsøkonomiske fag. I tillegg vil veiledning av studenter inngå i stillingen.

Stillingen vil organisatorisk være tilknyttet campus Trondheim, og vil samtidig være tilknyttet Institutt for samfunnsøkonomi ved campus Oslo.

Det forventes at søkeren minimum har doktorgrad eller tilsvarende. Kandidaten som skal tilsettes, må vise til svært gode pedagogiske evner. Erfaring med undervisning på bachelornivå vil tillegges vekt.

Kandidaten må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig.

Den aktuelle kandidaten forventes å bidra til at BI når sitt mål om å bli blant de beste handelshøyskolene i Europa. Dokumentert faglig formidling og publisering i internasjonale tidsskrifter vil derfor bli tillagt vekt. Det forventes at aktuell kandidat tar aktiv del i å utvikle BIs akademiske miljø både innenfor forskning og undervisning.

Kvinner oppfordres til å søke.
Stillingen er knyttet til BIs kollektive pensjonsavtale og lønnes etter avtale.

BI vil legge vekt på om søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgiving. Erfaring med internasjonalt arbeid innenfor fagområdet vil også kunne bli tillagt vekt.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til instituttleder Tommy Sveen, tlf. 464 10 097 eller direktør ved BI campus Trondheim, Asgeir Opland,
tlf. 932 01 655.

Søknaden, CV og komplett liste over faglige arbeider sendes elektronisk. Husk at høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres. Dette gjelder også pedagogiske kvalifikasjoner.

Søknadsfrist: 31.08.2020