Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Handelshøyskolen BI

Førsteamanuensis i finans

Skole - Universitet

Handelshøyskolen BI søker å ansette i en stilling som førsteamanuensis i finans ved Institutt for finans.

Institutt for finans bidrar med å utvikle fagområdet finans gjennom undervisning og forskning. Vi bidrar både i det vitenskapelige så vel som det profesjonelle området av finans. Instituttet har ansvar for undervisningen i programmer på alle nivåer—Bachelor-, Master-, Etterutdanning- og Doktorgradsnivå. Vi har en stor gruppe svært aktive forskere. Instituttet arrangerer hvert år et trettitalls forskningsseminarer der noen av verdens fremste forskere innenfor finans presenterer sin forskning. Tilsvarende presenterer våre forskere sine forskningsresultater på vitenskapelige konferanser i utlandet og i forskningsseminarer etter invitasjon fra andre ledende institusjoner.

Instituttet har en bevisst strategi på fortrinnsvis å publisere i de fremste internasjonale vitenskapelige tidsskriftene.

 

Jobbeskrivelse og forventninger 

Forskning

Instituttet har store ambisjoner på vegne av alle som ansettes og er ansatt i stillinger med forskningsplikt. Søkere til stillingen må derfor tilfredsstille samme krav som vi stiller til ansatte i innstegsstillinger som søker opprykk til fast stilling som førsteamanuensis. Dette inkluderer krav til publisering av meritterende forskning innenfor en seksårsperiode etter at doktorgraden er tildelt. Våre krav til opprykk fra en innstegsstilling beskriver en kandidat som har publisert flere artikler i de beste akademiske tidsskriftene innenfor finans og samfunnsøkonomi, som er en svært aktiv forsker, har et internasjonalt nettverk, presenterer forsking på gode konferanser og blir invitert til å presentere forskning ved andre akademiske institusjoner. Søkere kan få en mer detaljert beskrivelse av kravene ved å henvende seg til instituttleder ved institutt for finans. 

Instituttet ønsker å styrke vårt fagmiljø innenfor bankvesen, renter- og pengemarkeder. Vi ser derfor etter en kandidat som er forskningsaktiv og har publisert innenfor bankatferd, pengemarkeder, og tilstøtende områder som internasjonale interbank-markeder og bestemmelse av rentenivåer.

Undervisning

Den som ansettes i stillingen forventes å levere undervisning og veiledning av høy faglig og pedagogisk kvalitet og derigjennom bidra til å utvikle våre studenters faglige kompetanse og ferdigheter. Undervisningen skal være forskningsbasert og ha praktisk relevans for arbeidslivet. Medarbeidere med kursansvar forventes å revidere og videreutvikle kursene i tråd med utviklingen innenfor fagområdet og i henhold til gjeldende retningslinjer for kursansvar. BI har vedtatt krav til utdanningskompetanse for faglig ansatte i fast stilling. Som et minimum skal den som ansettes ha kompetanse tilsvarende mål om læringsutbytte i BIs pedagogiske grunnkurs. Til stillingen som førsteamanuensis, kan denne spesifikke kompetansen oppnås innen to år etter tiltredelse.

Instituttet har ansvaret for et stort Bachelor program i finans. Mye av forelesningene i dette programmet foregår på norsk. Søkerne må derfor kunne forelese på norsk ved ansettelse.

 

Det vi kan tilby

 

Et godt arbeidsmiljø ved en av Skandinavias ledende handelshøyskoler. Institutt for finans har et svært aktivt og støttende forskningsmiljø. Den som ansettes vil få kollegaer fra mer en 20 forskjellige nasjoner. BI har en egen forskningsadministrativ avdeling som bidrar med opplæring og råd i prosessen frem mot søknad om eksternfinansiering av forskningsprosjekter. BI tilbyr markedsbasert lønn og gir betydelig publiserings-godtgjørelse. Vi har en innskuddsbasert pensjonsordning.

 

Søknadsprosess

 

Kvalifikasjoner vil bli vurdert etter vanlige regler for akademiske stillinger ved universiteter og spesialiserte universitetsinstitusjoner, samt Bis retningslinjer for ansettelse og opprykk.

Kandidater som er interessert i denne stillingen må sende søknaden sin elektronisk via «Send søknad»- knappen, og laste opp følgende dokumenter:

  • Søknadsbrev
  • CV og publikasjonsliste
  • Vitnemål fra høyeste oppnådde grad
  • Vitenskapelige arbeider (inntil 15 arbeider)
  • Dokumentasjon som viser pedagogiske kvalifikasjoner
  • Annen dokumentasjon som kan ha betydning for vurdering av kompetansenivå

Send inn søknaden innen 31.12.2022 . Arbeider kan ikke leveres etter fristen.

Kvinner oppfordres til å søke. Handelshøyskolen BI legger vekt på likestilling og mangfold.

 

Kvalifiserte søkere kan kalles inn til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjon. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner at kandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevner eller stillingens spesifikke krav.

 

Mer informasjon

Mer opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Øyvind Norli, Instituttleder, telefon 46410514, oyvind.norli@bi.no.

For mer informasjon om avdelingen og skolen besøk www.bi.no.