Detaljer


Forskningsformidler/kommunikasjonsrådgiver

Liker du å forklare og formidle forskning slik at alle kan forstå hva det handler om?  Vi søker en ny medarbeider som særlig skal jobbe med formidling av forskning om folkehelse og folkehelsearbeid.

Instituttets målgrupper er hele befolkningen og aktører i alle deler av samfunnet Helse- og omsorgstjenestene i kommunene og staten, velferdstjenestene, direktorater, departementer, media og internasjonale organisasjoner, samarbeidspartnere og nettverk er både oppdragsgivere og mottakere av forskningsbasert kunnskap fra Folkehelseinstituttet.

Kommunikasjonsavdelingens medarbeidere samarbeider med fagpersoner i hele instituttet om god og tilgjengelig kommunikasjon. De viktigste flatene vi bruker er nettsidene www.fhi.no, FHIs sosiale medieprofiler og media. Vi samarbeider tett med kanaler som helsenorge.no. Vi arbeider også med beredskapskommunikasjon spesielt knyttet til smittevern og miljøhelse, ofte sammen med andre etater. 

Arbeidsoppgaver
 • Delta aktivt i kommunikasjonsavdelingens arbeid med forskningsformidling
 • Utvikle folkehelserapporten i samarbeid med prosjektlederen og fagavdelingene
 • Skrive nyhetssaker om forskning og forskningsresultater, oppdatere nettsider, skrive nyhetsbrev
 • Ha faglig ansvar for forskningsformidling i kommunikasjonsavdelingen
Kvalifikasjoner
 • Minimum mastergrad, høyere forskningskompetanse er en fordel
 • Solid kjennskap til forskningsmetodikk og relevante fagområder, gjennom utdanning og/eller erfaring
 • Kommunikasjonskompetanse, gjennom utdanning og/eller erfaring
 • Erfaring med å skrive nyhetssaker om forskning, inkludert å sette seg inn i og bearbeide tungt fagstoff til mer lettlest og forståelig fremstilling
 • God samarbeidsevne med interne og eksterne partnere
 • Erfaring med arbeid i sosiale medier og/eller en redaksjon for nyhetsformidling vil bli vektlagt
 • God forståelse for Folkehelseinstituttets rolle som kunnskapsleverandør vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Kommunikasjonsfaglig trygg
 • Hyggelig og samarbeidende
 • Raus og trives med å dele kompetanse med andre
Vi tilbyr
 • Et engasjert fagmiljø som er opptatt av å formidle råd og kunnskap om befolkningens helse og trivsel
 • Et institutt som er genuint opptatt av å utvikle høyt kvalifiserte og kompetente fagmiljøer
 • Hyggelige kolleger og en bred kontaktflate i og utenfor instituttet  
 • Stilling som seniorrådgiver eller rådgiver og lønn etter avtale avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger