Forskerstilling innen biostatistikk/epidemiologiske metoder

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

Vil du bidra til banebrytende epidemiologisk forskning for å kartlegge årsaksforhold til de viktigste somatiske sykdommene og helseutfordringene i Norge?

Fast stilling som forsker/(bio-)statistiker er ledig ved Avdeling for fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet. Avdelingen har, sammen med Avdeling for kroniske sykdommer, som mål å forstå årsakssammenhenger for somatiske sykdommer samt helseforhold relatert til aldring. Avdelingene har flere prosjekter som omhandler blant annet osteoporose og brudd, demens, kroniske smerter, hørselstap, ernæring, hjerte- og karsykdommer, diabetes, lungesykdommer, fysisk aktivitet og farmakoepidemiologi. De to avdelingene består av forskere med bakgrunn innen blant annet epidemiologi, statistikk, biologi og medisin som benytter avanserte epidemiologiske metoder. Forskerne bruker i stor grad data fra helse- og befolkningsregistre og helseundersøkelser kombinert med biologisk materiale i sin forskning.

Vi søker en forsker med inngående kunnskap om nye epidemiologiske metoder samt bred epidemiologisk kunnskap. Du bør følge nøye med på utviklingen innen avanserte metoder i epidemiologi, herunder moderne metoder for kausal inferens i observasjonsstudier. Du skal også kunne tilpasse og anvende, og gjerne utvikle, nye statistiske metoder og studiedesign som er relevante for den anvendte epidemiologiske forskningen som foregår ved de to avdelingene og i andre avdelinger ved Område for psykisk og fysisk helse.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å sikre høy kvalitet ved bruk av avanserte epidemiologiske metoder i forskningsprosjekter ved Område for psykisk og fysisk helse
 • Følge feltet avanserte metoder innen epidemiologi nøye
 • Tilpasse og anvende, og eventuelt utvikle nye statistiske metoder og studiedesign som er relevante for anvendt epidemiologisk forskning i avdelingene
 • Gjennomføre intern undervisning og veilede kollegaer om statistiske metoder
 • Bidra i instituttets beredskapsarbeid og til avdelingens øvrige oppgaver

Kvalifikasjoner:

Følgende kvalifikasjoner kreves:

 • Doktorgrad eller PhD innen biostatistikk, statistikk, epidemiologi eller tilsvarende
 • Sterk kvantitativ metodekompetanse med relevans for arbeidsoppgavene som ligger til stillingen
 • Gode kommunikasjonsevner på engelsk

I tillegg er det ønskelig med erfaring innen flere av disse områdene:

 • Sammenstilling og analyse av store epidemiologiske datasett som helseundersøkelser, nasjonale registerdata og/eller biobanker
 • Kausal inferens
 • Analyse av data i Stata og/eller R
 • Anvendelse av maskinlæringsalgoritmer til medisinsk dataanalyse
 • Å snakke norsk eller et annet skandinavisk språk 

Personlige egenskaper:

 • Gode ferdigheter innen kommunikasjon og pedagogikk og evne til å kommunisere med og veilede ikke-statistikere
 • Gode samarbeidsevner. Vi jobber i team og har omfattende samarbeid med forskere, institusjoner og organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt
 • Fleksibel, dvs. villig og i stand til å utføre ulike oppgaver etter behov for å nå avdelingens og instituttets overordnede mål.

Vi tilbyr:

 • Et sterkt forskningsmiljø med kompetente kolleger, gode administrative ressurser og et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Lønn basert på kvalifikasjoner etter statens regulativ
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden
 • Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel