Kompetansebehov:

Forskere/Seniorrådgivere

Sintef Raufoss Manufacturing

Forskning og utvikling

Skill deg ut fra mengden. Stå først i køen når noe skjer og bli kontaktet når vi trenger flere folk. Send oss et Hint. Din profil blir liggende i vår CV-base

SINTEF Raufoss Manufacturing AS er SINTEF-konsernets nasjonale kompetansesenter for vareproduksjon. Vår visjon er å skape bærekraftige og effektive løsninger som gir konkurransefordeler for vareproduserende industri i Norge. Vi leverer spisskompetanse innen automatisert produksjon, teknologiledelse, verdikjedestyring og materialteknologi, og bidrar i tillegg med laboratorie- og verkstedtjenester.

SINTEF Raufoss Manufacturing søker forskere / seniorrådgivere på Raufoss og i TrondheimForskere / seniorrådgivere for tiltredelse fram i tid.

Avdelingene produksjonsteknologi og materialteknologi har en rekke spennende prosjekter under oppstart og trenger nye medarbeidere med viten og vilje. Ønsker du spennende utfordringer i et teknologiforankret og tverrfaglig FoU-miljø, unike muligheter for egenutvikling, fordyping i spennende fag og et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk? Har du mot til å forandre og kunnskap til å gjøre det, er det deg vi søker.


Vi søker forskere/seniorrådgivere innenfor følgende fagområder:

A) Automasjon, robotikk og produksjonssystemer (arbeidssted Raufoss):
Maskinsyn og bildebehandling, mekatronikk, programmering, produksjonsstyring.

B) Additiv tilvirkning / 3D-printing (arbeidssted Trondheim):
Additiv og sponfraskillende tilvirkning, metallurgi, konstruksjonsteknikk, mekanikk. 

C) Materialteknologi (arbeidssted Raufoss):
Fokusområder er foredling av metall og polymermaterialer, men spesialisering innen fysikk, mekanikk og konstruksjonsteknikk vil også være relevant.


Eksempel på arbeidsoppgaver:

 • Forskning og rådgivning innenfor nevnte fagområder
 • Utvikling av ny og forbedring av eksisterende teknologi
 • Prosjektledelse i nasjonale og internasjonale forsknings- og rådgivningsprosjekter
 • Forskningsformidling

Din profil:

 • MSc, PhD (manglende utdannelse kan ev. kompenseres med relevant erfaring)
 • Jobberfaring innenfor relevante områder, gjerne fra industrien
 • Erfaring med forskningsformidling og publisering
 • Gode engelskkunnskaper

Vi kan tilby:

 • Spennende prosjekter med varierte oppgaver
 • Fleksibel og selvstyrt arbeidsdag
 • Godt fagmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Legg igjen CVen din ved å trykke på "SEND HINT"-knappen til høyre.