Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Folkehelseinstituttet

Forsker/seniorforsker i infeksjonsepidemiologi med god metodologisk kompetanse

Forskning og utvikling

Gjennom covid-19 pandemien har det vært et stort og økende behov for forskning og analyse på mange infeksjonsepidemiologiske forhold, og vi har nå et datatilfang fra flere kilder som er større enn noen gang. Vi har derfor behov for en motivert, engasjert og erfaren forsker som kan tilføre avdelingen økt kompetanse innen statistikk og metodologi og styrke det analytiske arbeidet i avdelingen.  

Stillingen er plassert i avdeling for smittevern og vaksine, knyttet til forskning og helseanalyse innenfor den brede porteføljen avdelingen har: sykdommer vi vaksinerer mot, luftbårne infeksjoner, blod- og seksuelt overførbare infeksjoner. Avdelingen skal ha kunnskap om sykdommene, og om effekt av vaksinasjon og andre smitteverntiltak. Vi har også ansvar for barnevaksinasjonsprogrammet og influensavaksinasjonsprogrammet og rådgir, overvåker og forsker på de fleste av de vaksineforebyggbare sykdommene. Avdelingen har en sentral rolle i Folkehelseinstituttets respons mot covid-19 pandemien. Vi er tungt involvert i overvåkningen av pandemien, i forskning relatert til pandemien og i koronavaksinasjonsprogrammet.  

Smittevern og vaksine er en av flere avdelinger i Område for smittevern ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgiving innen smittevernområde, ansvar for en rekke referansefunksjoner i mikrobiologi og har en sentral rolle i beredskap innen smittevern og miljørettet helsevern. Tett dialog og samarbeid mellom områdene er høyt prioritert. 

Arbeidsoppgaver:

 • Analyse av register-, overvåkings- og forskningsdata innen avdelingens fagområde
 • Prediksjonsanalyser og modellering av infeksjoner og effekt av tiltak innen avdelingens fagområde
 • Sammenstille og analysere data om sykdomsbyrde
 • Bidra med statistikk og metodekompetanse inn i avdelingens ulike overvåkings -og forskningsprosjekter
 • Initiere nye forskningsprosjekter og lede arbeid med forskningssøknader innen avdelingens fagområde
 • Andre arbeidsoppgaver kan også være aktuelt

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på phd-nivå innen en relevant biologisk/medisinsk disiplin
 • Utdanning og kompetanse i infeksjonsepidemiologi er en fordel
 • God erfaring med analyse av register- og overvåkingsdata
 • Forskningserfaring innen infeksjonsepidemiologi
 • Beherske ulike statistikkprogramvare (Stata, R++) på høyt nivå, og ønskelig med solid programmeringskompetanse i R
 • Erfaring fra arbeid med store datasett
 • Fordel med erfaring med prediksjon og modellering av infeksjonssykdom          
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og på engelsk

Personlige egenskaper:

 • Du er systematisk, nøyaktig, resultatorientert og liker å jobbe i et tverrfaglig miljø
 • Du har gode samarbeidsevner, men har også evne til selvstendig arbeid
 • Du liker utfordringer, nyskapende løsninger og har stor arbeidskapasitet
 • Du er også fleksibel, tar initiativ samt har interesse for fagfeltet og ønsker å lære mer
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø   

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass med et engasjerende samfunnsoppdrag 
 • En spennende jobb i et aktivt og sterkt fagmiljø
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger
 • Stilling som forsker/seniorforsker og lønn etter avtale innenfor statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • God pensjonsordning, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse