Ledig stilling

Folkehelseinstituttet

Forsker/seniorforsker i molekylærbiologi og bioinformatikk innen virologi

Forskning og utvikling

Vi har behov for å styrke avdeling for virologi, seksjon for referansefunksjoner i virologi, med en ny fast forsker/seniorforsker. Vi søker deg som har bred erfaring innen molekylærbiologi, helgenomsekvensering og sekvensanalyser, og som ønsker å være en viktig bidragsyter innenfor arbeidet med mikrobiologi ved Folkehelseinstituttet.

Avdeling for virologi ligger i område for smittevern og utgjør sammen med avdeling for bakteriologi den største delen av Folkehelseinstituttets mikrobiologiske fagmiljø. Avdelingen er et av de tyngste virologiske fagmiljøene i Norge og har ansvar for en rekke virologiske referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi. Vi utfører laboratorieanalyser, forskning og metodeutvikling, samt overvåkning innen virologi. Dette omfatter diagnostikk, karakterisering, og resistensbestemmelse av virus innen referansefunksjonene og bidrag til beredskapsarbeidet ved instituttet.

Seksjon for referansefunksjoner i virologi har i dag ansvar for følgende referansefunksjoner innen virologi: Mesling-, rubella-, og parotittvirus (MMR), polio-/enterovirus, skogflåttensefalittvirus (TBE), hepatitt A-, B-, C-, D- og E-virus, samt rotavirus. Vi har også ansvar for laboratoriedelen av humant papillomavirus (HPV)-vaksineoppfølgingsprogrammet, cellelaboratoriet i avdelingen, og for felles prøve- og varemottak for avdelingen. I tillegg bidrar vi i avdelingens SARS-CoV-2 helgenomsekvenseringsarbeid. Seksjonen er under reorganisering, og forskeren vil inngå i en fagseksjon som har ansvar for hepatittvirusene, rotavirus og HPV.

Forskeren som nå ansettes er en del av vår ambisjon om å styrke vår kompetanse innen molekylærbiologisk forskning, helgenomsekvensering og sekvensanalyser av virus. Stillingen skal også bidra til avdelingens viktige leveranser knyttet til virusovervåkning, utbruddsoppklaring, kartlegging av virusvarianter, vaksineoppfølging, samt data rundt resistensovervåking ved pasientbehandling. Forskeren være involvert i arbeidet med overvåkning av virus ved bruk av helgenomsekvensering for ulike formål, herunder resistensovervåkning av hepatitt virus, samt ved oppfølging av HPV og Rotavirus vaksinasjonsprogrammene. Den som ansettes forventes også å bidra tverrfaglig innen andre ansvarsområder ved avdelingen.

Arbeidsoppgaver:

 • Etablering, drift og videreutvikling av helgenomsekvenseringsprotokoller og bruk av sekvensdata for virus som instituttet har referansefunksjoner/analyseansvar for.   
 • Genetisk karakterisering av virus, inkludert bioinformatiske analyser for diagnostikk, overvåkning, utbruddsoppklaring, resistensutvikling og forskning.
 • Bidra i nasjonal og internasjonal virusovervåking og samarbeide med relevante medarbeidere og forskningsmiljøer
 • Virologisk og molekylærbiologisk forskning og rådgiving
 • Forskningsformidling og publisering i internasjonale tidsskrifter
 • Bidra/ta initiativ til søknadsprosesser om eksterne forskningsmidler.
 • Bidra til å videreutvikle avdelingens kompetanse og medarbeidere gjennom samarbeid i team  

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra høyskole/universitet på ph.d. nivå, innen molekylærbiologi, virologi, genetikk, eller tilsvarende
 • Bred erfaring innen molekylærbiologiske laboratoriemetoder (PCR, sekvensering, helgenomsekvensering) og sekvensanalyser
 • Praktisk erfaring med helgenomsekvensering vha. Nanopore- og Illumina-plattformene er ønskelig 
 • Kompetanse/kunnskap innenfor bioinformatikk vil tillegges vekt, herunder erfaring med verktøy/programmer for RNA- og DNA-sekvensering, og SNP/variant analyser
 • Det er ønskelig med erfaring innen mikrobiologi, og virologi spesielt
 • Erfaring med veiledning av studenter på MSc- og ph.d.-nivå er en fordel
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid og evne til å skaffe ekstern finansiering vektlegges
 • Det er en fordel med erfaring fra publisering av vitenskapelige artikler
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og gjennomføringsevner 
 • Initiativtagende, selvstendig, effektiv og målrettet
 • Stor arbeidskapasitet
 • Fleksibel
 • Sterkt faglig engasjement
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel 
 • En attraktiv og variert jobb 
 • Engasjerte og hyggelige kollegaer som vektlegger kvalitet i arbeidet og godt samarbeid 
 • Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ 
 • Fleksible arbeidstidsordninger  
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Det kan for personen som ansettes bli behov for vaksinasjon for å kunne utføre aktuelle arbeidsoppgaver.