Forsker innen bioinformatikk/molekylærbiologi

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

Er du vår nye kollega?

Vi søker deg som er en engasjert forsker med forskningsbakgrunn og ekspertise i krysningsfeltet mellom molekylærbiologi, bioinformatikk og modellering til en fast stilling i vårt team på avdeling for bakteriologi. Som vår nye kollega vil du bidra til utvikling av helgenomsekvensering av bakterier.  

Avdeling for bakteriologi utfører laboratorieanalyser, metodeutvikling og forskning knyttet til bakterier som dekkes av nasjonale referanse- og beredskapsfunksjoner. Laboratoriebasert overvåking av antibiotikaresistens er også viktig oppgave for avdelingen. Analysesvarene (inkludert sekvensdata) blir benyttet innen diagnostikk, overvåkning, utbruddsoppklaring, forskning og rådgivning.

Avdelingen ligger i området for smittevern, miljø og helse som er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgiving innen smittevernområde, ansvar for en rekke referansefunksjoner i mikrobiologi og har en sentral rolle i beredskap innen smittevern og miljørettet helsevern.

Din nye arbeidshverdag hos oss vil hovedsakelig bestå av forskning og metodeutvikling innen bakteriologi. Du får mulighet til å jobbe i et tverrfaglig og spennende fagmiljø i nært samarbeid med ulike faggrupper, laboratorier, og kollegaer med ulik bakgrunn og funksjoner. En viktig del av din stilling vil være å bidra til bedre utnyttelse av data som genereres ved helgenomsekvensering i overvåkning og beredskapsarbeid gjennom samarbeid med andre fagmiljøer i området. Stillingen byr ellers på varierte arbeidsoppgaver som løftes i felleskap av forskerne på avdelingen.  

Arbeidsoppgaver:

 • Du skal bidra til utvikling av instituttets satsing på helgenomsekvensering og bruk av sekvensdata til diagnostikk, overvåkning, utbruddsoppklaring, forskning og rådgivning.
 • Du skal utvikle og utføre in silico studier ved hjelp av NGS data for ulike prosjekter
 • Du skal bidra til å etablere in vitro systemer for å teste ut in silico hypoteser
 • Du vil analysere og tolke NGS data for overvåkning og smitteoppsporing
 • Vi forventer at du ivaretar og bygger opp nasjonalt og internasjonalt samarbeid med relevante medarbeidere, forskningsmiljøer og brukergrupper  
 • Du skal formidle og skrive vitenskapelige artikler for publisering i internasjonale tidsskrifter
 • Vi forventer at du vil initiere og koordinere aktiviteter knyttet til ekstern finansiering

Kvalifikasjoner:

 • Krav om PhD innen molekylærbiologi
 • Kompetanse/kunnskap innenfor bioinformatikk vil bli tillagt stor vekt, herunder erfaring med verktøy/programmer for RNA- og DNA-sekvensering, og SNP/variant analyser
 • Erfaring med relevant matematisk modellering vil vektlegges
 • Praktisk erfaring fra NGS-laboratoriearbeid vil vektlegges
 • Erfaring med veiledning av studenter på MSc og PhD-nivå er en fordel
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid og evne til å skaffe ekstern finansiering vil vektlegges
 • Det kreves at du har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Et godt kontaktnett innen relevant fagfelt er en fordel
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig, er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Pågangsmot og engasjement for fagområdet
 • Du må kunne jobbe selvstendig, effektivt og målrettet
 • Gode samarbeidsevner og gjennomføringsevne vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass med et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • En spennende og varierende jobb i et aktivt og sterkt fagmiljø
 • Stilling som forsker og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger
 • Lokalene våre er i stor grad moderne og inndelt i både landskap og mindre kontorer, og med møterom som gir gode muligheter for samarbeid