• Bedrift
  Ffi AS
 • Søknadsfrist
  Snarest
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2027, KJELLER
  LILLESTRØM
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  2841409
 • Se her for andre jobber fra Ffi AS
 • Oppdatert 27.03.2020
Ledig stilling

Ffi AS

Forsker i rollen som forskningsleder

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) skal bidra til nasjonal sikkerhet og samfunnssikkerhet i hele krisespekteret gjennom forskning og kunnskapsutvikling. Instituttet samarbeider tett med og gir råd og anbefalinger til myndigheter og aktører innen militær og sivilt beredskap, og foreslår tiltak for å videreutvikle totalforsvaret i tråd med dagens globale utfordringsbilde. Totalforsvarskonseptet omfatter gjensidig støtte og samarbeid mellom det sivile samfunn og Forsvaret for å forebygge og planlegge for, og håndtere kriser i fred, sikkerhetspolitiske kriser, væpnet konflikt og krig. Instituttet utvikler forskningsbasert kunnskap for å bidra til et sikkert samfunn.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Delta i instituttets forsknings og utviklingsarbeid (FoU)
 • Gå inn i rollen som forskningsleder for et nyetablert forskningsområde i avdeling Totalforsvar. Forskningslederen vil blant annet ha ansvar for prosjekt «Fremtidens totalforsvar»
 • Inngå i avdelingens ledergruppe og aktivt medvirke til å løse avdelingens og instituttets oppgaver, samt medvirke til strategisk utvikling av avdelingen og instituttet
 • Arbeide aktivt for å etablere og finansiere nye prosjekter og oppdrag innenfor sitt ansvarsområde.
 • Leder- og personalansvar for tildelte medarbeiderne
  • Utvikle prosjekter, oppdrag og tverrfaglig samarbeid med på instituttet og med eksterne aktører i sivil og militær sektor.
  • Styrke instituttets kontakt med totalforsvarsaktører, , forskningsmiljøer, akademia og andre eksterne kompetansemiljøer.
  • Utvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid innenfor sitt ansvarsområde
   • Ansvaret for å lede gjennomføringen av forskningsprogram/prosjekter/oppdrag i samsvar med godkjente avtaler, instrukser og FFIs lederprinsipper
   • Være ressurs og støtte andre forskere inn i prosjekter og i avdelingen.

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning fra universitet/høgskole på PhD eller MSc nivå innen naturvitenskap eller teknologiske fag, med gode resultater. Annen fagbakgrunn kan vurderes for kandidater med svært gode resultater.

Vi ser etter deg med ledererfaring som har god teknologi, system- og samfunnsvitenskapelig forståelse. Du må ha FoU-erfaring og grunnleggende kunnskap om forskningsmetoder og vitenskapelig publisering på høyt nivå. Det er en fordel med god kjennskap til nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, samt relevant nettverk i militær og sivil sektor.
Du vil arbeide i et unikt tverrfaglig miljø og er robust og trygg på deg selv, med høy integritet. Samtidig vektlegges evne til strategisk og kritisk tenkning kreativitet, stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne, samt god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Rett kandidat er også løsningsorientert, analytisk og er en god relasjonsbygger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CVen eller behov for fysisk tilrettelegging.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby interessante og varierte oppgaver i et godt arbeidsmiljø, og gode faglige utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til forskningsdirektør Janet M. Blatny tlf.41615740 eller våre rekrutteringsrådgivere i Habberstad, Bjørn Skogstad, tlf. 930 66 437 og Jan Egil Myhre, tlf 908 92 522.

Søknad merket ref.nr 2020/01133, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester som er relevante til stillingen, sendes elektronisk innen 27. april 2020.

 

 • Bedrift
  Ffi AS
 • Søknadsfrist
  Snarest
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2027, KJELLER
  LILLESTRØM
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  2841409
 • Se her for andre jobber fra Ffi AS
 • Oppdatert 27.03.2020