Ledig stilling

Nesodden kommune

Flyktningkonsulenter

Offentlig forvaltning

Flyktningtjenesten har behov for flere engasjerte og resultatorienterte medarbeidere, og lyser ut to faste og to midlertidige 100 % flyktningkonsulentstillinger. De midlertidige stillingene har varighet til 31.12.2024.

Nesodden kommune tar imot flyktninger og tilrettelegger for et samfunn preget av mangfold. De mest sentrale tjenestene for nyankomne flyktninger og innvandrere er samlet i virksomheten Integrering og mangfold. Virksomheten består av Flyktningtjenesten, Oppfølgingsteamet for enslige mindreårige samt Introsenteret, som tilbyr norskopplæring og undervisning for introduksjonsdeltakere. Flyktningtjenesten bosetter og følger opp voksne flyktninger / familier med formål om god og rask integrering i samfunnet.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig relevant høgskoleutdanning
 • Erfaring fra arbeid med flyktninger / sosialt arbeid ønskes 
 • Til én av de faste stillingene kreves en person som er praktisk anlagt
 • Må kunne beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Gode datakunnskaper
 • Førerkort for personbil

Personlige egenskaper:

 • Du ønsker å arbeide med mennesker fra forskjellige land og kulturer
 • Du liker å jobbe tverrfaglig og helhetlig, og har evne til å arbeide strukturert
 • Du er selvstendig, initiativrik, fleksibel og samarbeidsvillig
 • Du er løsnings- og serviceorientert i samarbeid med brukerne og viser respekt, tålmodighet og tydelighet i kommunikasjon

Vi tilbyr:

 • Interessante arbeidsoppgaver i et godt og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode låne- og pensjonsordninger
 • Ulykkesforsikring, også i fritiden
 • Bedriftsidrettslag
 • Lønn etter avtale