Detaljer


Flerkameraregi, NRK Underholdning

Har du lyst til å være med å produsere flere av Norges største studio- og eventproduksjoner. Se her! 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra aktivt i den kreative prosessen, programutvikling og dramaturgi.
 • Ha ansvar for regiplanlegging og produksjonen av programmet/-ene.
 • Være ansvarlig for den audiovisuelle gjennomføringen.
 • Være ansvarlig for audiovisuell design i samarbeid med prosjektleder.
 • Ha ansvar for valg av location og scenografi i samarbeid med prosjekt- og redaksjonsleder.
 • Bidra i redaksjonsarbeidet
 • Være arbeidsleder for teknisk team og script.
 • Forståelse for å jobbe innenfor budsjettramme.
 • Instruere medvirkende (artister etc.) på kameragang.
 • Instruere og motivere programleder/-ne.
 • Ha ansvar for etterarbeid/ferdigstilling av program.

Kvalifikasjoner

 • TV-faglig kompetanse.
 • Kan producere store kompliserte produksjoner – i studio og OB.
 • God på utvikling.
 • Ha et godt kreativt formspråk og dramaturgisk kompetanse.
 • Må ha musikkunnskap. 
 • Ha god sjanger- og målgruppeforståelse. 
 • God  historieforteller på alle plattformer.
 • Kunnskap om filming/stills/mobilproduksjon.
 • Evne å se sammenheng og muligheter for innhold på tvers av plattformer (lineært//VOD/SoMe etc).
 • Være interessert i sosiale medier og kjenne plattformenes muligheter og begrensinger.
 • Kunne relevante grep- i postproduksjon i forhold til hvor innholdet skal publiseres (billedutsnitt til ulike formater, tempo, lengde etc).
 • Må kunne jobbe med flere prosjekter samtidig.
 • Ha kunnskap om enkamera-produksjon. 

Personlige egenskaper

 • Må være en tydelig og inkluderende arbeidsleder.
 • Må ha utpreget samarbeidsevne og bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Evne til å jobbe selvstendig, men like å jobbe i store team. 
 • Levere under press, holde hodet kaldt og ha evne til å improvisere.