Detaljer

Spørsmål rettes til

Lars Kongsvik
tlf: 95978566


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Flere spennende lærerstillinger

Skolen ligger på Kråkenes like sør for Bergen sentrum.

Bergen Kristne Grunnskole er en 1 – 10 skole med en klasse på hvert trinn og om lag 210 elever. Skolen har gode lokaler og et stabilt personale.Skolen vår ønsker å ha et miljø preget av læring, trivsel og omsorg. Hver dag arbeider vi for at den enkelte elev skal få utvikle seg mest mulig, både faglig og sosialt..

Lærere på barnetrinnet og ungdomstrinnet

Vi har fra høsten 2019 ledig 3 - 4 stillinger.

2 – 3 av stillingene er vikariat august – desember med mulighet for forlengelse.

Vi etterspør spesielt:

Lærere med engelsk for ungdomstrinnet

Lærere med fransk, eventuelt tysk

Lærere med kunst & håndverk,  tekstil og tegning/maling

Lærere med allsidig fagkompetanse for mellomtrinnet

Kvalifikasjonskrav
Godkjent lærerutdanning fra høyskole eller universitet. Utdanning fra utlandet skal alltid være godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT).

Kompetanse
Lærerutdanning, med kompetanse til å undervise på barnetrinnet og/eller ungdomstrinnet.
Vi ønsker strukturerte og tydelige medarbeidere, med gode evner til å kommunisere, og som er glade i å jobbe med barn og ungdom. I tillegg til å være formelt kvalifisert, legger vi stor vekt på personlige egenskaper og kvalifikasjoner. Vi ønsker deg velkommen som er engasjert, nysgjerrig, fleksibel, god til å samarbeide, og har vilje til endring og utvikling. Du må også være god på klasseledelse og relasjonskompetanse.

Som medarbeider på Bergen Kristne grunnskole må du kunne identifisere deg med,og fremme formålet og det kristne verdigrunnlaget for skolen, slik dette er uttrykt i skolen sitt verdidokument.

Søkerne vil bli vurdert i forhold til personlige egenskaper og skolen sine behov. Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju. God muntlig og skriftlig framstillingsevne er en forutsetning.
Den som blir tilsatt, må legge fram politiattest slik det er krav om etter friskoleloven.

Vi tilbyr

Faglige og personlige utfordringer i et godt og inspirerende arbeidsmiljø.
Gode pensjons- og forsikringsordninger og lønn etter offentlig tariff.

For spørsmål eller informasjon kontakt rektor Lars Kongsvik,lars.kongsvik@bkgs.no tlf. 95978566.

Søknad sendes via karriere.no

 
Stillingsannonse på karriere.no
  • 70.000+ unike brukere/mnd
  • Over 75.000 CVer registrert
  • Motta alle søknader ett sted
  • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
  • Annonsering i sosiale medier