FLERE LEDIGE STILLINGER

Ecura Bo og Habilitering AS

Sykepleie- og omsorgtjenester

Ecura vart etablert i 2016 gjennom oppkjøp av norske etablerte og veldrive føretak. Me leverer helse- og omsorgstenester til private og offentlege kundar. Ecura er ein av Noreg sine leiande aktørar innan privatfinansiert rusbehandling og me er ein godkjend leverandør i ei rekkje kommunar av BPA. I tillegg tilbyr me heimesjukepleie, stasjonær sjukepleie, heimehjelp og vikar- og bemanningsløysingar av helsefagpersonell i heile Noreg. Totalt sysselset me kring 1100 personar og har verksemder i store deler av landet.

Ecura Bo og Habilitering er stor tilbydar av heildøgns bu- og omsorgstenester for personar med psykiske lidingar, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrringar samt rådgjevingstenester og kompetansehevande kurs innan helsefag. Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenking byggjer me Noreg sitt leiande helse- og omsorgsselskap.

Flere ledige stillinger til Ecura Bo og Habilitering, Hafslotun

Ecura Bo og Habilitering har flere ledige stillinger til vår avdeling i Hafslotun.


Vi søker en teamleder som er faglig engasjert, nøyaktig og som har kreativitet til å bidra i utformingen av det daglige tjenestetilbudet. Les mer:

Teamleder. Sykepleier/ Vernepleier med videreutdanning/erfaring i psykisk helsevern


Hafslotun har mulighet til å tilby dyktige, erfarne sykepleiere fast stilling i medleverturnus. Les mer:

Sykepleiere/ Spesialsykepleiere/ Miljøterapeuter