Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Larvik kommune

Ledige fastlegehjemler i Larvik med støtteordningen Tromsømodellen

Offentlig forvaltning

Larvik kommune satser på legetjenester og tilbyr nye og bedre betingelser for fastleger. Nå har vi innført Tromsømodellen!

Vi har fire ledige fastlegehjemler ved tre veldrevne kontorer sentralt i Larvik: Legegruppen, Torget medisinske senter og Nordbyen legesenter.

Økonomisk støtte og fordeler

 • Larvik kommune gir nye fastleger et etableringstilskudd ved kjøp av hjemmel på 300 000 kroner for en eksisterende hjemmel og 150 000 kroner for 0-hjemmel
 • Larvik kommune har økt basistilskuddet med 60 %
 • Kommunal praksiskompensasjon for fravær ved egen eller barns sykdom på inntil 10 dager per år
 • Støtte til kurs og praksiskompensasjon, også for ferdige spesialister
 • Forsterket basistilskudd per listepasient, som gjør det lettere å redusere antall pasienter per liste
 • Det etableres nye 0-leghjemler for å kunne redusere pasientlistene
 • For fastlegene tilstreber vi frivillig legevakt
 • Styrking av overlegeressurs og rådgiver med ansvar for fastlegeordningen

 

Legegruppen - 2 ledige hjemler

Legegruppen har to ledige fastlegehjemler, en med 900 pasienter, og en med 1000 pasienter. Hjemlene er ledige på grunn av flytting og en som går av med pensjon. Legegruppen har 4 hjemler i dag og planlegger på sikt å utvide med 5 leger, en 0 - legehjemmel. Vi holder til i moderne, velutstyrte, praktiske lokaler sentralt i Larvik. Vi har stabile, erfarne sekretærer og gode kollegiale forhold med ryddige avtaler rundt kurs og ferieavvikling. Vi har infodoc journalsystem.

Legen som går av med pensjon tilbyr seg å være veileder på sin liste hvis det er ønskelig.

 

Torget medisinske senter - 1 ledig hjemmel

Torget medisinske senter har en ledig hjemmel med 1250 pasienter og mulighet for ALIS og etablering av 0-liste. 
Legesenteret ble opprettet i 2015, sentralt plassert på torget i Larvik. Ønsket var å lage et nytt moderne legekontor med fokus på utvikling av tjenester for pasientene. 
Vi har et stabilt team av helsesekretærer, gode arbeidsrutiner og et godt kollegialt arbeidsmiljø.  Faglig er vi opptatt av aktivt å bruke hverandre i pasientbehandling og dekker for hverandre både ved kurs/ferier og ø-hjelp.  Kontoret er utstyrt slik at vi kan gjøre det meste av utredning og behandling uten å måtte henvise pasienter videre.. Vi bruker Pasientsky journalsystem.   
Vi er fem leger hvor tre er spesialister, LIS1 og har student fra UiO hvert halvår. 4 legesekretærer hjelper oss med å tilby gode tjenester  
Legekontorene er store med god plass til fysisk undersøkelser, gynekologi og ultralyd.

 

Helse Nordbyen - 1 ledig hjemmel

Helse Nordbyen har en ledig fastlegehjemmel ved Nordbyen Legesenter i Larvik med ca. 1000 pasienter.  
Nordbyen Legesenter er en sentral bypraksis som siden 2008 har vært lokalisert til 1. etasje i eget helsehus «Helsenordbyen» på Nanset. 
Senteret drives som et DA. Senteret har leieavtaler med en rekke helseaktører, gang/dør/toalett fasiliteter tilpasset rullestolbrukere. Vi bruker journalsystemet Infodoc og oppdaterte systemer for elektronisk kommunikasjon.  Praksisen har moderne utstyr for drift av allmennlegevirksomhet.
Vi er 4 leger ansatt og har 3 godkjente helsesekretærer og en spesialsykepleier ansatt.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Pasientoppfølging
 • Alle oppgaver som følger av lister, lov- og avtaleverk
 • Internt samarbeid i henhold til kontorets avtaler og drift

Kvalifikasjoner:

 • Du har norsk autorisasjon som lege
 • Krav om gyldige legeautorisasjoner
 • Du har gjennomført turnustjeneste
 • Du er god til å formulere deg muntlig og skriftlig på norsk

Personlige egenskaper:

 • Du er god til å samarbeide
 • Du er god til å kommunisere med kolleger og pasienter

Vi vektlegger personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • Et dynamisk og fremoverlent arbeidsmiljø
 • Godt samarbeid
 • Moderne lokaler og ryddige driftsforhold

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.