Tech Lead/Utvikler

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

Det siste året har Folkehelseinstituttet fått mer oppmerksomhet enn noen gang før. Pandemien har vist oss hvor sentral vår rolle som kunnskapsformidler i Norge faktisk er, og viktigheten av vårt samfunnsoppdrag er tydeligere enn noen gang før. Som nasjonal kompetanseinstitusjon innen blant annet internasjonal helse, psykisk og fysisk helse og smittevern vil vi bruke kunnskap for å bidra til bedre helse, både i og utenfor egne landegrenser.

Det mange ikke vet er at bak kulissene er Folkehelseinstituttet også en innovativ og kompetanserik IT-organisasjon, som skal være i front når det gjelder helsekunnskap og beredskap. Det er vi som skal  tilby en infrastruktur for fremtidens helsedata, dette stiller store krav til leveranser og effektivitet. Vi er nå i overkant av 70 personer som jobber med digitalisering i Bergen og Oslo. 

Det er vår jobb å bidra til at alle som jobber med helse og helseforskning har et kunnskapsgrunnlag som er riktig, tilstrekkelig, og lett tilgjengelig. På denne måten kan vi sikre liv og helse for hele Norges befolkning.

Kvalifikasjoner:

Krav:

 • Utdannelse på høyskole- eller universitetsnivå, fortrinnsvis innen IT-relaterte fag. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet om formell utdannelse.   
 • God kjennskap til utviklingsverktøy 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk  

Ønsker:

 • Kunnskap om Microsoft-basert teknologi, herunder C#, .NET/.NET Core, Entity Framework, SQL Server, Microsoft Azure og webutvikling (REST, Javascript og Angular) 
 • Kunnskap om DevOps  
 • Erfaring med smidig utvikling  
 • Noe innsikt i sikkerhet, nettverk og infrastruktur 
 • Ønske om å holde deg oppdatert på teknologiske trender, metoder og verktøy 

Personlige egenskaper:

Vårt arbeid er teambasert så du må like å jobbe tett med andre mennesker. Det er en forutsetning at du har lett for å kommunisere med andre, flink til å lytte og respekt for andres meninger. Samtidig stilles det krav til selvstendighet, produktivitet og ansvarsfullhet. Vi ønsker å være innovative så man må kunne sette seg raskt inn i nye faglige og tekniske problemstillinger. I vårt uformelle miljø verdsettes godt humør og et positivt vesen høyt. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et fagmiljø med fokus på kontinuerlig kompetanseheving og bruk av det siste tilgjengelige av ny teknologi 
 • Dyktige medarbeidere, hyggelige kolleger og en bred kontaktflate i og utenfor Folkehelseinstituttet 
 • Stillingene er plassert som avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring, lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse  
 • Fleksible arbeidstidsordninger og kortere arbeidsdager om sommeren (7 timer)
 • Mulighet for trening i arbeidstiden, som vi blant annet benytter til felles treninger i byfjellene 
 • Vi holder til i nye lokaler fra 2016 med god kantine, låst sykkelparkering inne, gode garderober, godt utstyrt treningsrom og beliggenhet rett ved jernbane, bybane og buss