Ledig stilling

Bardu kommune

Avdeling øvre og nedre trenger ferievikarer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst på en spennende og meningsfylt sommerjobb? 

 

I Bardu trenger vi dyktige og motiverte medarbeidere og kanskje du er en av dem.

I ukene 26-33 har vi behov for ferievikarer. Vi trenger sykepleiere, fagarbeidere, helsefag studenter/elever og assistenter i avdelingene øvre og nedre. 

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til beboerrettet arbeid i form av pleie og omsorg samt aktiviteter som passer for den enkelte beboer. 

Det må opplyses i søknaden i hvilket tidsrom det søkes sommerjobb for, og hvilken avdeling det ønskes å jobbe i. Søkere som vil jobbe minimum 4 uker sammenhengende vil bli foretrukket.  

Om stillingene:

 • Ferievikarer som arbeider minst 4 uker sammenhengende i minimum 90 % stilling i turnus, uten fravær, gis en bonus på kr 4154,- (i tillegg til ordinær lønn). For hver uke før eller etter 4 uker sammenhengende vil bonusen være 2077,- kr pr uke , samme vilkår som for 4 uker sammenhengende. Ferievikarer som ikke går turnus omfattes ikke av ordningen.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier- og vernepleierstudenter som er halvveis i utdanningsforløpet lønnes som helsefagarbeider. Sykepleier- og vernepleierstudenter som er i/skal starte på 3.året i utdanning, lønnes som sykepleier/vernepleier i perioden uke 26-33
 • Søkere må fremlegge nyere politiattest. Fra 01.01.18 gjelder dette søkere på alle stillinger i helse, omsorg og barnevern
 • Må kunne beherske norsk språk (skriftlig og muntlig)

Egenskaper:

 • Interesse og engasjement for fagfeltene
 • Et ønske om å jobbe med mennesker i alle aldre med ulike behov
 • Kunne jobbe selvstendig og i team
 • Gode samarbeidsevner og holdninger
 • Fleksibel og pålitelig

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer
 • Godt fagmiljø med høy fagkompetanse
 • Tilgang til treningsrom
 • Fagdag for ferievikarer
 • God opplæring
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende reglement og tariffavtaler

Generelt 

Spørsmål om jobb som ferievikar i helse, omsorg og barnevern kan rettes til:

Avd. leder Siv Anita Storhaug, tlf. 957 48 880, siv.anita.storhaug@bardu.kommune.no 

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Har du allerede et arbeidsforhold i en av avdelingene i enheten trenger du ikke søke. Ta kontakt med din nærmeste leder for sommeravtale. Egen sommeravtale med bonusordning for fast og midlertidig ansatte er tilgjengelig.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.  

Andre opplysninger:

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Har du behov for bistand til søkeprosessen kan du sende henvendelse til: rekruttering@bardu.kommune.no

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har du også krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.