Ledig stilling

Gulen kommune

Ferievikarar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gulen kommune har behov for ein eller fleire ferievikar ved Byrknes barnehage og skule, avdeling barnehagen, sommaren 2023. Det er snakk om arbeid får midten av juni til midten av august. Skriv i søknaden din kva veker du kan jobbe.  

Arbeidsoppgåver

 • Medverke til at barnehagen er ei god pedagogisk verksemd
 • Medansvar for tilsyn, omsorg og pedagogisk arbeid med borna 

Kvalifikasjonar

 • Det er ynskjeleg med relevant utdanning og erfaring, men andre kan også søkje

Personlege eigenskapar

 • Vi ynskjer ferievikarar som er fleksible, stabile, tar initiativ og ynskjer å bidra til å gje gode tenester til brukarane
 • Kan bidra til eit godt og stabilt arbeidsmiljø for born og vaksne
 • Å vere personleg eigna kan verte vektlagt ved tilsetjing

Anna

 • Tenestespråket i Gulen er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, i PU og i skule og barnehage, vert det stilt krav om godkjent politiattest
 • Vi gjer merksam på at søkjarliste med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg infomasjon. Dersom søkjar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering
 • Løn etter tariff