Detaljer

 • Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  29.02.2020
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2448522
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune

Ferievikarar

Gulen kommune har behov for ferievikarar sommaren 2020 i sone Eivindvik - Gulen sjukeheim. Hovudferieavviklinga er i perioden veke 25-32.

Eininga består av sjukeheim og heimetenester. Eininga har også eige kjøken, vaskeri og reinhaldspersonell.

Søkjarane kan forvente attendemelding i slutten av mars/starten av april.

 

Arbeidsoppgåver

 • Det er behov for søkjarar innan pleie og på sørvisavdelinga (reinhald, kjøken, vaskeri). Søkjarane må skrive kva avdeling dei søkjer om sommarjobb på, samt dersom det er periodar søkjaren ikkje har høve til å jobbe  - ev. andre begrensingar. 

Kvalifikasjonar

 • I stillingar innan pleie og omsorg er det ynskjeleg med søkjarar som har helsefagleg bakgrunn. Andre som tenker at dei er gode kandidatar til å jobbe i pleie og omsorg, og er sjølgstendige og ansvarsfulle, er også velkomen til søkje
 • Dei som skal jobbe i heimetenestene må ha førarkort klasse B.
 • Må kommunisere godt på norsk - både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Vi ynskjer ferievikarar som er fleksible, stabile, tar initiativ og ynskjer å bidra til å gje gode tenester til brukarane
 • Kan bidra til eit godt og stabilt arbeidsmiljø
 • Å vere personleg eigna kan verte vektlagt ved tilsetjing

Anna

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjen høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering