Detaljer

 • Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  30.04.2021
 • Sted:
  EIVINDVIK
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  EIVINDVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3481326
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune

Ferievikar

Gulen kommune har behov for inntil 100% ferievikar ved Eivindvik barnehage og skule, avdeling barnehagen, sommaren 2021. Tid/omfang for ferievikariatet er ikkje avklart.

Arbeidsoppgåver:

 • Medverke til at barnehagen er ei god pedagogisk verksemd
 • Medansvar for tilsyn, omsorg og pedagogisk arbeid med borna 

Kvalifikasjonar:

 • Det er ynskjeleg med relevant utdanning og erfaring, men andre kan også søkje
 • Det kan vere ein fordel om søkjar har førarkort kl B

Personlege eigenskapar:

 • Vi ynskjer ferievikarar som er fleksible, stabile, tar initiativ og ynskjer å bidra til å gje gode tenester til brukarane
 • Kan bidra til eit godt og stabilt arebidsmiljø for born og vaksne
 • Å vere personleg eigna kan verte vektlagt ved tilsetjing

Anna: 

 • Tenestespråket i Gulen er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, i PU og i skule og barnehage, vert det stilt krav om godkjent politiattest
 • Vi gjer merksam på at søkjarliste med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg infomasjon. Dersom søkjar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering