Ledig stilling

Krødsherad kommune

Fastlegehjemmel - eventuelt vikar - med mulighet for 50 % til 100 % stilling

Krødsherad kommune: Krødsherad kommune (youtube.com)

Reiseavstand med bil:    Hønefoss 47 min, Hokksund 1 t, Kongsberg 1 t 24 min, Drammen 1 t 24 min, Oslo 1 t 37 min

 Vi tilbyr deg:     

 • Frikjøpt legehjemmel.
 • Kommunen kan være behjelpelig med bolig.
 • Valgmulighet – fast lønn med provisjon eller selvstendig næringsdrift.
 • Godt innarbeidede pasientlister.
 • Plan for legetjenester med svært god faglig understøtting og gode rammebetingelser.
 • Fyldig utdanningsplan for ALIS og bruk av hjelpeverktøyet ALIS-portalen som støtte i veiledningen. Det vil årlig søkes om ALIS-tilskudd.
 • Tilskudd til etterutdanning for spesialister ved behov.
 • Høyt søkelys på godt samarbeid med øvrige tjenester i helse og omsorg, NAV og samarbeidende sykehus.
 • Interkommunal legevakt i moderne nye lokaler tilknyttet Ringerike sykehus.
 • Legesenteret bruker WebMed journalsystem. Legevakten benytter Pridok.
 • Autoriserte leger/ LIS1 ventere med autorisasjon kan evt søke på vikariat.

 Krav til stillingen:

 • Norsk legeautorisasjon. Fullført LIS1. Evt LIS1 venter med autorisasjon for vikariat.
 • Spesialist i allmennmedisin eller ønske om spesialisering (ALIS).
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet.

Fastlegehjemmel ledig ved:

Noresund legesenter liste 1000 pasienter ledig snarest. 2-legesenter, § 8-2 avtale. Kun 10% utgift til legesekretær, ellers betaler kommunen for medisinsk forbruksmateriell, 180% legesekretær, samt strøm og husleie.

Er du motivert for allmennmedisin, ta kontakt for mer informasjon.                    

Stillingskategori: Fastlege/hjemmel – eventelt vikar, med mulighet for 50 % til 100 % stilling.

Arbeidsgiver: Krødsherad kommune

Kontaktpersoner:

Noresund legekontor, Krøderfjordveien 1677, 3536 Noresund    Fastlege Sasha Nedeljkovic, Sasanedeljkovic77@hotmail.com  tlf: 942 24 493

eller

Kommuneoverlege Pål Steiran, kommuneoverlege@modum.kommune.no tlf:  408 08 991

 

Elektronisk søknad skal benyttes