• Bedrift
  Orkland kommune
 • Søknadsfrist
  31.07.2022
 • Stillingstype
  Dag
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7300, ORKANGER
  ORKLAND
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4690325
 • Se her for andre jobber fra Orkland kommune
 • Oppdatert 02.07.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Orkland kommune

Fastlege søkes til Orkanger legesenter

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig nyopprettet ALIS-hjemmel ved Orkanger legesenter

Vi er opptatt av å gi våre innbyggere gode helsetjenester. Derfor er kloke og nære ansatte vår viktigste ressurs. Fra 01.09.2022 har vi ledig fastlege hjemmel ved Orkanger legesenter. Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig. Medregnet den nye hjemmelen vil senteret ha fem fastlegehjemler og en LIS1-lege. Legesenteret er veldrevet og lokalisert i Torgsenteret midt i byen Orkanger, samlokalisert med øyeklinikk, tannleger og apotek. Legekontoret er utstyrt med EKG, Spirometri, 24-timers blodtrykksmåling, laboratorium og skiftestue, og benytter X-journalsystem med integrert telefonløsning.

Vi har en legetjeneste i god utvikling med 17 fastleger fordelt på 16 hjemler ved 5 ulike legekontor som fra 01.07.2022 er driftet av kommunen. I tillegg har vi 2 LIS1-leger. 

Om hjemmelen

 • Det er ca. 300 pasienter på listen ved oppstart. Listelengden er estimert til 1000.  
 • I henhold til avtale kan det bli inntil 7,5 timer per uke med kommunalt offentlig legearbeid, knyttet til sykehjem og helsestasjon.
 • Pliktig deltagelse i interkommunal legevakt, som i dag har 30-delt vakt.
 • Individuell avtale om fastlegehjemmel vil følge sentralt avtaleverk og forskrift om fastlegeordning.
 • Fastlegehjemmelen blir overdratt kostnadsfritt fra kommunen til ny fastlege.
 • ALIS avtale kan inngås.

Gunstige fastlegeavtale

Hjemmelen ved Orkanger legesenter blir en 0-avtale, som er en felles ordning for legene som driver privat praksis i Orkland kommune. Det betyr:

 • Kommunen drifter hjemmelen og leier den ut til legen.
 • Kommunen dekker alle utgifter til personell, materiale og utstyr ved legekontoret. For dette betaler legen basistilskudd.
 • Legen beholder refusjoner og egenandeler.
 • Det vil være mulighet for inngåelse av ALIS avtale

Vi ønsker at våre fastleger:

 • Har eller tar videreutdanning i allmennmedisin.
 • Har gyldig norsk autorisasjon.
 • Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Det er en forutsetting at du er ferdig med 18 måneder turnus/LIS1-stilling, men vi legger til rette for at yngre leger kan søke og gjennomgå ALIS-løpet. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Attester og vitnemål vil bli etterspurt ved innkalling til intervju. Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Ta gjerne kontakt med kommuneoverlege Jimmy Wikell på telefon 45 83 47 98, eller leder for kommunalsjef for helse og mestring, Kristin Wangen på telefon 93 49 23 15 dersom du har spørsmål knyttet til stillingen. 

 

 • Bedrift
  Orkland kommune
 • Søknadsfrist
  31.07.2022
 • Stillingstype
  Dag
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7300, ORKANGER
  ORKLAND
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4690325
 • Se her for andre jobber fra Orkland kommune
 • Oppdatert 02.07.2022