Detaljer

 • Bedrift
  Tokke kommune
 • Søknadsfrist
  10.11.2019
 • Sted:
  DALEN
 • Stillingsfunksjon:
  Helsepersonell
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  Tokke
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2193186
 • Se her for andre jobber fra Tokke kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Fastlege

100% fast stilling ID 608

Tokke kommune er ein kraftkommune som ligg i nordenden av Telemarkskanalen og har 2250 innbyggjarar. Frå kommunesentret på Dalen er det om lag same lengde til Stavanger som Oslo. Ynskjer du å busetje deg midt mellom aust og vest, er Tokke staden.
Kommunen er rik på kultur og lange tradisjonar innan industri, gruvedrift, jord- og skogbruk. I dag har kommunen òg verksemder som er tufta på høg kompetanse.Kommunen som går frå 72 moh til 1537 moh, har gode friluftstilhøve ein kan nytte heile året.

Ledig fastlege ved Tokke legekontor ID 608

Tokke legekontor har 3 fastlegeheimlar, 1 LIS 1 og 3 stillingar for hjelpepersonell, m.a. eigen bioingeniør. Vi kan tilby ein variert arbeidsdag, eit inspirerande og godt arbeidsmiljø og spanande faglege utfordringar. Journalsystemet er System X,

Tokke kommune eig og driv legesenteret. Fastlegane er for tida tilsette i Tokke kommune

Stillingstype:

Godt opparbeidd liste med for tida ca 600 pasientar

Arbeidsoppgåver

 • kurativ verksemd
 • inntil 7,5 timer offentleg arbeid i veka som tilsynslege ved Tokke helsesenter
 • deltaking i interkommunalt legevaktssamarbeid med Vinje kommune.

Vi tilbyr:

 • konkurransedyktig fast lønn
 • eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
 • time på dagen ordning
 • rett til fri etter vakt,
 • for søker som er i spesialisering i allmennmedisin tilbys veiledning og supervisjon av erfarne spesialistar i allmennmedisin og strukturert utdanningsløp
 • casebasert samtrening med prehospital tjeneste

Kontaktinformasjon:

Kommuneoverlege og fagansvar: Lars Håvard Eriksen Tlf. 954 18 400
Avdelingsleiar helse: Evy Katrin Aamlid Tlf. 411 00 975

Søknadsfrist 10.11.2019

Andre opplysingar:

Politiattest må skaffast. Denne må ikkje vere eldre enn 3 månadar.
Det elektroniske søknadsskjemaet MÅ fyllast ut så fullstendig som mogleg -Elektronisk søknadsskjema
Kopi av rettkjende attestar og vitnemål sendast på oppfordring eller ved frammøte til intervju.

I samsvar med Offentleglova § 25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Velkommen som søkjar!