Ledig stilling

Tingvoll kommune

Faste stillinger som helsefagarbeider

Offentlig forvaltning

Kort om stillingene

Vi har ledig faste stillinger som helsefagarbeider ved Institusjonstjenestene. Stillingene er ledig for snarlig tiltredelse. Institusjonstjenestene består av avdelingene Tingvoll sykehjem og Vonheim i tillegg til kommunens institusjonskjøkken.

Vonheim er vår avdeling for demens- og psykogeriatri med 17 pasientrom fordelt på 3 avdelinger. Tingvoll Sykehjem har 17 pasientrom fordelt på to etasjer. Vi har pasienter på langtidsopphold, rehabiliterings - observasjons- eller korttidsopphold.

Informasjon om stillingene

Stillinger på Vonheim:

1. 100 % helsefagarbeider - 3 delt turnus, langvakter på natt hver 4. helg

2. 80 % helsefagarbeider - 3 delt turnus, langvakter på natt hver 4. helg 

3. 70 % helsefagarbeider - 2 delt turnus, langvakter hver 4. helg

4. To helgestillinger med arbeid hver 3. helg

Stilling ved Tingvoll sykehjem:

1. Helgestilling - uregelmessig helgerytme

Oppgi i søknaden hvilke stillinger du vil stå som søker på.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i den daglige oppfølgingen, pleie og stell av våre pasienter
 • Bidra til at beboere får nødvendig medisinsk oppfølging
 • Sørge for at pasientene opplever trygghet, blir verdsatt og blir behandlet med respekt
 • Samarbeide med nødvendige samarbeidsparter
 • Pårørendeoppfølging
 • Administrering av legemidler
 • Dokumentasjon elektronisk pasientjournal, Gerica
 • Observasjoner og målinger
 • Bidra til fagutvikling og samarbeid i tjenesten
 • Bidra til at tjenesten gis i tråd med lovverket

Krav og ønsker til deg:

Formelle kompetansekrav:

 • Helsefagarbeider/hjelpepleier
 • Som pleiemedarbeider må du ha et ønske om å jobbe med eldre personer med demens/hjelpebehov

Ønsket kompetanse:

 • Praksis fra tilsvarende arbeid vil være en fordel
 • Annen relevant utdannelse/praksis/yrkeserfaring vil bli vurdert
 • Grunnleggende dataferdigheter/erfaring med IT-verktøy
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Interesse og engasjement i forhold til fagfeltet

Personlige egenskaper:

 • Evne til å opptre rolig og være tålmodig, men samtidig se arbeidsoppgaver som må gjøres
 • Ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Evne til å samarbeide selvstendig og i team
 • Jobber systematisk og strukturert og får arbeidet gjort
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Godt humør og bidrar til et godt og humørfylt arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR"

Språk:
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer med beboer og pårørende i fokus
 • Godt arbeidsmiljø - trivelige kolleger
 • Ansettelse på kommunale vilkår
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner
 • God pensjonsordning

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i barnehagen må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Søknad
Tingvoll kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. 

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. 

Tingvoll kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. 

 

Vi ønsker deg velkommen som søker!