• Bedrift
  Tingvoll kommune
 • Søknadsfrist
  16.08.2021
 • Sted:
  TINGVOLL
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  TINGVOLL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3968548
 • Se her for andre jobber fra Tingvoll kommune

Faste stillinger som helsefagarbeider

Tingvoll kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kort om stillingene:

Vi har ledig stillinger som helsefagarbeider ved Vonheim, avdeling for demens og psykogeriatri i Heldøgns tjenester. Stillingene er ledig for snarlig tiltredelse. Heldøgns tjeneste består av avdelingene Tingvoll sykehjem og Vonheim i tillegg til kommunens institusjonskjøkken og aktivitetssenter.

Vonheim er avdeling for demens og psykogeriatri, hvor vi har fokus på miljøarbeid og individuell pleie. Vonheim har 16 plasser med enerom og bad. Vonheim er en avdeling innenfor virksomheten Heldøgns tjenester, som i tillegg består av sykehjemmet, Aktivitetssentret og institusjonskjøkkenet

 Informasjon om stillingene:

 • 70% fast stilling som helsefagarbeider. Stillingen har langvakter hver 4. helg
 • 3 nyopprettede faste stillinger på natt med arbeid hver 3.helg.
  • Stilling 1: 60-65% helsefagarbeider
  • Stilling 2: 60-65% pleiemedarbeider
  • Stilling 3: 60-65% Pleiemedarbeider

Oppgi i søknaden hvilke stillinger du vil stå som søker på.

Arbeidsoppgaver:

Dette vil avhenge av kompetanse, men kan være:

 • Utøve stell, pleie og omsorgsoppgaver
 • Sørge for at pasientene opplever trygghet, blir verdsatt og blir behandlet med respekt
 • Administrering av legemidler
 • Dokumentasjon elektronisk pasientjournal, Gerica Observasjon og målinger
 • Sammen med annet helsepersonell bidra til at beboere får nødvendig medisinsk oppfølging.
 • Bidra til fagutvikling og samarbeid
 • Fokus på miljøterapeutisk arbeid, samt individuell pleie

Krav og ønsker til deg:

Formelle kompetansekrav:

 • Helsefagarbeider/hjelpepleier
 • Som ufaglært må du ha et ønske om å jobbe med eldre personer med demensdiagnose og annen kognitive utfordringer.

Ønsket kompetanse:

 • Praksis fra tilsvarende arbeid vil være en fordel
 • Annen relevant utdannelse/praksis/yrkeserfaring vil bli vurdert
 • Grunnleggende dataferdigheter/erfaring med IT- verktøy
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Interesse og engasjement i forhold til fagfeltet

Personlige egenskaper:

Vi vektlegger at vårt personale har evne til:

 • å samarbeide
 • å være fleksible
 • å vise kreativitet og serviceinnstilling
 • å gi og ta imot veiledning
 • å arbeide selvstendig og strukturert
 • å bidra til et godt og humørfylt arbeidsmiljø

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR"

Språk:
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer med beboer og pårørende i fokus
 • Godt arbeidsmiljø - trivelige kolleger
 • Ansettelse på kommunale vilkår
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner
 • God pensjonsordning

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i barnehagen må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

 
 • Bedrift
  Tingvoll kommune
 • Søknadsfrist
  16.08.2021
 • Sted:
  TINGVOLL
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  TINGVOLL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3968548
 • Se her for andre jobber fra Tingvoll kommune