Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Tingvoll kommune

Fast 100 % stilling som helsefagarbeider

Offentlig forvaltning

Om tjenestestedet
Enheten Hjemmebaserte tjenester består av Hjemmetjenesten indre/ytre, Bo- og habiliteringstjenesten, Aktivitetsavdelingen, Psykiatrisk tjeneste, Fysio – og ergoterapitjenesten.  

Kort om stillingen
Det er ledig 100 % fast stilling som helsefagarbeider ved hjemmetjenesten indre. Dersom ønskelig, kan lavere stillingsprosent avtales.
Ved interne ansettelser kan andre stillingsprosenter bli ledige, oppgi i søknaden om dette er aktuelt for deg.

 Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til at brukerne får oppfylt sine behov og vedtak for hjemmetjenester
 • Utføre arbeidet i hht. de krav og retningslinjer som foreligger
 • Medansvar for ajourføring i elektronisk pasientjournal, Gerica
 • Medansvar for fagutvikling - samarbeid, veiledning og undervisning av kollegaer

 Krav og ønsker til deg:

Formelle kompetansekrav:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier
 • Førerkort kl. B

Ønsket kompetanse:

 • Grunnleggende dataferdigheter/erfaring med IT-verktøy
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Interesse og engasjement i forhold til fagfeltet
 • Interesse og erfaring med velferd- og mestringsteknologi

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Samarbeider selvstendig og i team
 • Strukturert og effektiv
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Bidrar til et godt og humørfylt arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR".

Språk
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. 

Vi tilbyr:

 • Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer med beboer og pårørende i fokus
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige kolleger
 • Ansettelse på kommunale vilkår
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner
 • God pensjonsordning

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring leveres før tiltredelse.

Søknad
Tingvoll kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke bare som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål og lignende skal legges ved søknaden.

Godkjente vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Tingvoll kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Vi ønsker deg velkommen som søker!