Farmasøyt

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

Område for Helsedata og digitalisering er et av fire hovedområder i Folkehelseinstituttet. Området består av 11 avdelinger som arbeider med modernisering og helhetlig utvikling av infrastruktur for kunnskap, og har forsknings- og forvaltningsekspertise på helseregistre, helseundersøkelser, biobanker, IT, e-helse og digitalisering.

Vi har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i avdeling for Helseregistre. Avdelingen forvalter og analyserer data og har dataansvaret for fem lovbestemte nasjonale helseregistre; Medisinsk fødselsregister, Abortregisteret, Dødsårsaksregisteret, Hjerte- og karregisteret og Reseptregisteret. Avdelingen har også ansvaret for utlevering av data til forskning for det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK, og utfører saksbehandlingen i tilknytning til tilsvarende utleveringer for smittevernregisteret Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). I tillegg bidrar avdelingen med ressurser i Helsedataprogrammet og i flere store interne prosjekter, herunder prosjektet for etablering av et nytt personidentifiserbart legemiddelregister hvor opplysningene i Reseptregisteret skal migreres inn. Avdelingen har også inngått en avtale med Senter for sykdomsbyrde (SYBY) i Folkehelseinstituttet om levering av dataforvaltningstjenester og analysekapasitet.

Avdelingen har 18 medarbeidere fordelt på fire team som i sum har ansvaret for forvaltning, kvalitetssikring, analyse, utlevering og publisering av data fra registrene avdelingen forvalter. Det er nå behov for å styrke teamet i Oslo som har ansvaret for Reseptregisteret/Legemiddelregisteret.

Vi søker en engasjert medarbeider med sterke analytiske evner, interesse for helsedata og god formidlingsevne som evner å arbeide selvstendig og målrettet. Aktiviteten ved avdelingen og dataansvaret for registrene krever god koordinering, gode rutiner og fokus på struktur, analyse, kvalitet, dokumentasjon og kontinuerlig forbedring.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Vi tilbyr en utfordrende stilling med utviklingsmuligheter, interessante og varierte arbeidsoppgaver innen datahåndtering, analyse og statistikk, og et godt arbeidsmiljø. Instituttet er i kontinuerlig omstilling og utvikling, og det kreves derfor en fleksibel tilnærming til ansvar og arbeidsoppgaver. På kort sikt vil arbeidsoppgavene i stor grad være knyttet til saksbehandling, tilrettelegging og utlevering av data fra det nye legemiddelregisteret. Over tid vil oppgavene dreie mer mot prosjektarbeid, dataforvaltning, kvalitetssikring og analyse. 

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling, tilrettelegging og utlevering av helseregisterdata til forskning og helseanalyser
 • Mottak og kvalitetssikring av helseregisterdata
 • Analyse av helseregisterdata og sammenstilte data fra helseregistre og andre relevante datakilder
 • Utarbeiding og formidling av statistikk og analyser og veiledning av brukere
 • Innhenting og bearbeiding av nye data
 • Deltakelse i moderniserings- og utviklingsprosjekter
 • Internkontrollarbeid, inkludert oppdatering/utarbeiding av rutiner og nettsider og deltagelse i risikovurderinger

Kvalifikasjoner:

Krav:

 • Mastergrad i farmasi
 • Erfaring med programvare for statistisk analyse, f.eks. SPSS, SAS, Stata eller R
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Gode engelskkunnskaper

Ønsker:

 • Erfaring med bruk av helseregisterdata, særlig legemiddeldata
 • Erfaring med databaser og programmering, f.eks. i SQL eller R
 • Erfaring fra apotek eller legemiddeladministrering ved sykehus/sykehjem
 • Erfaring med kobling og håndtering av store datasett
 • Erfaring med prosjektarbeid og koordinering
 • Kunnskap om web-basert publisering og presentasjon

Personlige egenskaper:

 • Evne til analytisk tenkning og interesse for legemiddelepidemiologi og analyse av data
 • God forståelse for logikk og struktur, analyse og analysemetoder
 • Evne til å arbeide selvstendig, nøyaktig, strukturert og målrettet
 • Evne til å møte nye utfordringer og finne fleksible og smidige løsninger
 • Serviceinnstilling og gode kommunikasjonsevner
 • Engasjement og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • En spennende og utviklende jobb
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Et aktivt og interessant fagmiljø
 • Hyggelige kolleger og godt arbeidsmiljø
 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver med lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse 
 • Arbeidsplass i nye, moderne lokaler ved Myrens verksted i Oslo
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger