Fagutvikling og tilskudd, rådgiver/seniorrådgiver

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi

Offentlige tjenester og forvaltning

MDi utlyser to faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver i Kvalifiserings- og arbeidslivsavdelingen.

Avdelingen består i dag av 16 engasjerte medarbeidere. Kvalifiserings- og arbeidslivsavdelingen forvalter fire tilskuddsordninger rettet mot mot kommuner, fylkeskommuner og arbeidsgivere. Vi trenger å styrke oss i arbeidet med Jobbsjansen og tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak. Tilskuddsarbeid er en viktig kilde til praksisnær kunnskap, og medarbeidere som jobber med tilskudd vil også delta i den generelle fagutviklingen. Avdelingen har som helhet ansvar for arbeidet med fagutvikling, innspill til politikkutvikling, formidling og oppfølging av relevante utredninger, strategier og satsinger knyttet til kvalifisering av flyktninger og innvandrere og mangfold i arbeidslivet. 

Arbeidsoppgaver:

 • Tilskuddsforvaltning, prosjektoppfølging og veiledning tilskuddsmottakere
 • Bidra til fagutvikling og formidling på kvalifiseringsfeltet
 • Samarbeide med sentrale og regionale aktører, samt forskingsmiljø i fagutvikling, relevante tiltak og virkemidler
 • Bidra til IMDis innspill til politikkutvikling på kvalifiseringsfeltet gjennom analyser og utarbeidelse av forslag til politiske satsinger og kunnskapsutvikling og forsøk
 • Bidra til å formidle anvendbar kunnskap til kommunene og samarbeidsaktører om kvalifiserings- og opplæringsløp og arbeidsmetoder
 • Utarbeide høringsinnspill
 • Administrative oppgaver, blant annet planlegge og gjennomføre møter og arrangementer 
 • Oppgaver vil kunne variere over tid

Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner:

Må-krav:

 • Relevant utdanning på masternivå, gjerne samfunnsvitenskapelig utdanning. Særlig relevant og lang erfaring på minst 5-10 år kan kompensere for krav om master
 • Arbeidserfaring innen offentlig forvaltning
 • God kunnskap om og/eller erfaring fra samarbeid med ulike forvaltningsnivåer og sektormyndigheter
 • God veilednings-/rådgivningskompetanse
 • Erfaring fra/god innsikt i kvalifisering av voksne innvandrere/flyktninger og integreringsfeltet

Fordelskrav:

 • Kjennskap til introduksjonsloven/integreringsloven
 • Erfaring med tilskuddsforvaltning
 • Erfaring med fagutviklings- og prosjektarbeid med innvandrere/flyktninger som målgruppe

Personlige egenskaper:

Må-krav

 • God til å bygge relasjoner og samarbeid
 • Selvstendig, nøyaktig og strukturert
 • Gode skriftlige og muntlige formidlingsevner
 • Fleksibel ved endringer i oppgaver som følge av endrede behov, og takler uforutsette og hektiske bestillinger
 • Tar selv initiativ til kreative løsninger på utfordringer 

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434 (lønn fra kr. 507 600 til kr. 637 900) eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 594.300 til kr.715.900 brutto pr år).
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Mulighet til å trene i arbeidstiden
 • IMDi er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø, IMDi er en mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med kantine, treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget