Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Larvik kommune

Fagoverlege

Offentlig forvaltning

Har du interesse for forebyggende helsetjenester for barn, unge og familier? Vil du jobbe med faglig utvikling, utdannelse og kvalitetssikring?

Da ønsker vi deg som fagoverlege for familiesenter, helsestasjon for ungdom og jordmortjeneste i Larvik kommune.

Du vil jobbe med både faglige, kliniske og administrative oppgaver, men med hovedvekt på de kliniske oppgavene. I det daglige har du det overordnede medisinske ansvaret for legetjenesten ved familiesentre og helsestasjon for ungdom på vegne av kommuneoverlegen. Du blir en del av ledergruppen sammen med fagoverlege for legevakt og fagoverlege for sykehjem.

Nærheten til lokalmiljøene er viktig for oss. Familiesentrene våre er derfor etablert forskjellige steder i kommunen. Hvert familiesenter er tilknyttet tilsynsleger og en avdelingsleder.

Larvik kommune er godkjent utdanningsinstitusjon for leger og Helsehuset er godkjent som sykehuspraksis. Vi har derfor flere leger som inngår i et utdanningsløp og du får det faglige ansvaret for disse legene i forhold til ditt ansvarsområde.

Høres dette spennende ut?

Som fagoverlege har du store muligheter for utvikling og du kan selv være med å påvirke din egen hverdag.

Arbeidsoppgaver:

Som fagoverlege skal du bl.a.:

 • Etablere og følge opp med prosedyrer for utøvelsen av tjenesten, også i form av delegering til helsesykepleier/jordmor 
 • Styrke samhandling med fastlegene
 • Føre tilsyn med familiesenter ut i fra et medisinsk faglig perspektiv, og kvalitetssikre denne
 • Ha ansvar for veiledning og supervisjon av legene
 • Håndtere eventuelle klager og tilsynssaker

Kvalifikasjoner:

 • Du er faglig sterk og en dedikert spesialist innen pediatri / allmennmedisin
 • Du har erfaring med systematisk kvalitetsarbeid, formidling og opplæring
 • Vi ønsker deg med bred erfaringsbakgrunn og du har gjerne jobbet innen helsestasjon, mor/barn, pediatri, ungdom og helse, migrasjon eller samfunnsmedisin
 • Du har dokumentert erfaring i fra lederrollen og kan vise til resultatoppnåelse
 • Du er god i norsk og til å formidle både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Du skaper tillit og er god til å kommunisere med barn, foreldre og ungdom
 • Du er god til å samarbeide og lede andre 
 • Du har stor arbeidskapasitet og prioriterer oppgaver ut i fra løpende behov uten å miste det langsiktige perspektivet
 • Du er en "lagbygger" som også ser enkeltindividene og prioriterer tverrfaglig samarbeid

Vi legger vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • Tjeneste på dagtid
 • Mulighet for kurs og faglig utvikling
 • Konkurransedyktig lønn
 • God pensjons- og forsikringsordning i KLP (Høyreklikk for å åpne i nytt vindu)
 • Velferdsordninger 
 • Vi har et mangfold av tilbud innen kultur, natur og friluftsliv - og blant annet egen hytteforening

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjerte (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.