Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Norsk rikskringkasting AS

Fagleder i Konserninnkjøp

Radio- og TV-selskaper

NRK Konserninnkjøp er stadig i rivende utvikling og søker nå en ny mellomleder for å styrke vårt innkjøpsområde. Ønsker du å være en del av et profesjonelt og godt fagmiljø med mange spennende og utfordrende oppgaver, som gir stor selvstendighet, delegert ansvar og interessante lederutfordringer? Da kan dette være jobben for deg. 

Konserninnkjøp består i dag av 18 medarbeidere, hvorav 9 er seniorinnkjøpere og 6 er innkjøpere. I tillegg er det etablert et eget fornyelsesprosjekt med både interne og innleide medarbeidere. Avdelingen er en del av NRKs Økonomidivisjon. Vi er en fin gjeng, og har et godt og kompetent arbeidsmiljø.

NRK er underlagt reglene om offentlige anskaffelser for alle innkjøp som ikke relaterer seg direkte til innholdet vi kringkaster til publikum eller som knyttes til redaksjonelle valg i vår virksomhet. Nå trenger NRK å styrke sitt team i Konserninnkjøp som har ansvaret for anskaffelser under dette regelverket.

Seniorinnkjøperne i avdelingen foretar anskaffelser av varer og tjenester til en årlig verdi av ca. 1,5 milliarder kroner som faller innenfor regelverket for offentlige anskaffelser. Dette omfatter alle deler av NRKs virksomhet.

 
Innkjøperne, som danner et eget team i Innkjøpsservice, er NRKs sentrale innkjøps-/ bestillingsfunksjon. Deres hovedoppgave er å kvalitetssikre bestillinger gjort via NRKs bestillingssystem og bistå hele organisasjonen med skaffevarer, herunder sentralvarelageret. En viktig oppgave i tiden som kommer blir å digitalisere og automatisere prosesser mot leverandørmarkedet og internt i NRK. 

NRK står midt i flere ambisiøse endringsprosjekter med sikte på å utvikle og restrukturere innkjøpsområdet. Målet er at innkjøp og anskaffelser blir en vesentlig strategisk ressurs for å nå NRKs overordnede mål. I sum utgjør alle endringene et omfattende organisasjonsutviklingsprosjekt som er godt forankret i toppledelsen. Vi vil implementere ny systemstøtte (Basware) for bestilling og fakturahåndtering 1. kvartal 2023. Samtidig jobber vi med å fornye og effektivisere alle deler av innkjøpsprosessen. Dette innebærer at NRK tar et stort steg mot mer automatisering, digitalisering og effektivisering som vil medføre nye rutiner, arbeidsformer og rolleavklaringer. 

 


Arbeidsoppgaver:

Fagleder vil ha hovedansvar for oppfølging og styring av prosessen «bestilling til betaling» i NRK. Dette inkluderer ledelse av NRKs sentrale innkjøpsenhet (Innkjøpsservice) og vedkommende vil derfor få stor innflytelse på hvordan dette arbeidet vil bli gjennomført i årene som kommer. Fagleder skal følge opp og legge til rette for at brukere og behovstakere kan få gjennomført innkjøp så effektivt som mulig. Det ligger til stillingen at vedkommende også må gjøre operasjonelle oppgaver.

Den nye faglederen vil inngå i avdelingens ledergruppe. Fagleder vil ha en sentral rolle i å utvikle NRKs innkjøpsmiljø og sørge for godt samarbeid mellom eget innkjøpsmiljø, andre enheter i Konserninnkjøp og andre sentrale enheter i NRK. Faglederen rapporterer til Konserninnkjøpssjef, som leder avdelingen og har det overordnede ansvaret for NRKs innkjøpspolicy.

 

Fagleder vil som medlem av ledergruppa på tre personer kunne få stor innflytelse på hvordan avdelingen utvikler seg.

 

Kvalifikasjoner:

Vi søker en person med relevant høyere utdannelse, ledererfaring og god forretningsforståelse. 

Det er en forutsetning med kunnskap om og erfaring med Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

Vedkommende bør ha relevant erfaring med, og solid forståelse av, innkjøps- og bestillingsprosesser med tilhørende systemstøtte.

Egnet kandidat har evnen til å identifisere forbedringsområder og gjennomføre tiltak.


Vi vil vektlegge en kombinasjon av utdannelse, erfaring og personlige egenskaper ved valg av kandidat. Relevant erfaring med høy grad av resultatoppnåelse kan kompensere for manglende formell utdannelse.

Stillingen gir gode muligheter for å utvikle seg som leder.

       

Personlige egenskaper:

NRK ser fortrinnsvis etter en god leder med søkelys på oppfølging av eget team. Dessuten må vedkommende ha evne til å involvere og kommunisere svært godt med sentrale enheter i hele NRKs organisasjon gjennom koordinering og samarbeid.

Av personlige egenskaper vil utstrakt evne og vilje til samarbeid, mål- og resultatorientering med høyt engasjement og god arbeidskapasitet bli vektlagt. Den rette kandidat er serviceinnstilt, selvgående og strukturert og evner å kommunisere godt.

 

Vi tilbyr:

Fast stilling med tiltredelse etter avtale
Fornuftige og fleksible arbeidstider 
Gode pensjonsordninger 
Spennende arbeidsplass med dyktige fagfolk 

 

Arbeidssted

Denne stillingen vil kreve stor tilstedeværelse på NRKs hovedkontor i Oslo, ikke minst som en følge av behovet for personlig interaksjon og samarbeid med mange fagmiljøer i NRK. Men NRK har også erfart at fleksibel bruk av hjemmekontor fungerer tilfredsstillende. Aktuelle kandidater vil derfor kunne tilbys en viss bruk av hjemmekontor, men foreløpig ikke som en regulær ordning med faste dager.