Ledig stilling

Utlendingsdirektoratet

Fagleder Beskyttelse (Asyl)

Offentlig forvaltning

Har du omfattende kunnskap om utlendingsfeltet og du ønsker å bruke denne kunnskapen sammen med din analytiske og juridiske kompetanse, da er du kanskje vår nye

Fagleder Beskyttelse (Asyl)


Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no  

Beskyttelse i UDI består pr i dag av ca. 250 medarbeidere og en av hovedoppgavene er å vurdere asylsøknader i henhold til utlendingsloven og veilede søkerne om regelverk og status i sakene. Beskyttelse har faglig dyktige og dedikerte medarbeidere som er opptatt av å møte brukerne våre med respekt og profesjonalitet.

Kvalifikasjoner:

For å lykkes i denne fagleder stillingen trenger du å ha:

 • master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen med kunnskap og kompetanse om norsk forvaltningsrett. Lang erfaring fra samfunnsvitenskapelige fag vil også vurderes.
 • erfaring fra offentlig forvaltning, fortrinnsvis med lovarbeid/juridisk regelverksarbeid
 • analytiske ferdigheter og erfaring med systematisk forbedringsarbeid
 • god virksomhets- og rolleforståelse
 • svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personen som tilsettes må kunne klareres etter sikkerhetsloven til hemmelig.

Det er også ønskelig at du har:

 • erfaring innen utlendingslovgivningen
 • erfaring fra å jobbe i en matriseorganisasjon
 • erfaring med lean og/eller smidig arbeidsmetodikk
 • ledererfaring fra f.eks. prosess-, personal- eller fagledelse
 • gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper:

Litt mer om deg:

 • du opplever at UDIs totale leveranse også er ditt ansvar, og du samarbeider godt og tett om dette med relevante interne og eksterne aktører
 • du er god til å bygge nettverk og å skape dialog og samhandling på tvers 
 • du er god til å formidle og kan representere UDI utad og innad på en profesjonell og troverdig måte
 • du er en pådriver for utvikling av digital samhandling
 • du lytter, anerkjenner og kommuniserer tydelig forventinger og krav
 • du er åpen og har respekt og forståelse for andres behov og ståsted 
 • du er strukturert, trives med høyt arbeidstempo og jobber godt under press

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr:

Derfor bør du velge oss:

Du vil få jobbe i en virksomhet med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag. Du får jobbe med en spennende og moderne prosessbasert organisering med smidig arbeidsmetodikk og brukerne i sentrum. Vi har høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere. Verdensbegivenheter påvirker jobben vår direkte, og vi er vant til å justere oss raskt etter svingningene i migrasjonen til landet. Profesjonalitet, menneskeverd og helhet er verdiene våre. De er viktige for oss, og skal påvirke hvordan vi løser oppgavene våre hver dag.

Vi holder til i nye og flotte lokaler på Helsfyr, med en kjempegod kantine. Vi tilbyr goder som sommertid, trening i arbeidstiden, gunstige lån i Statens pensjonskasse, fleksitid, fleksibel arbeidsplass, og ikke minst landets aller beste kolleger (mener vi). 

Velkommen til oss!

Vi er opptatt av mangfold, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen din hvis du har behov for det.


Litt praktisk informasjon:

Stillingen lønnes som fagdirektør (stillingskode 1539) i lønnsspennet 750 000 – 980 000 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Et lønnstrekk på to prosent gir deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikringer i Statens Pensjonskasse. Du søker på stillingen via søknadssystemet WebCruiter. Du må fylle ut CV selv om du velger å legge ved CV i eget format i tillegg. Du må også legge ved vitnemål, som kan lastes ned fra Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Dersom du har utdanning fra utlandet, må den være godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no).  

I tråd med offentleglova kan du bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. I så fall blir du varslet. 

 

Vi håper du synes dette virker interessant og ser frem imot din henvendelse.