• Bedrift
  Nord-Aurdal Kommune
 • Søknadsfrist
  18.06.2021
 • Sted:
  FAGERNES
 • Stillingsfunksjon:
  Konsulent
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Påkrevet
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  FAGERNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3920347
 • Se her for andre jobber fra Nord-Aurdal Kommune

Spørsmål rettes til

Knut Arne Fjelltun
tlf: 99215587

Fagleder Arkiv

Nord-Aurdal Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Brenner du for arkivfag og digital utvikling?

Nord-Aurdal kommune styrker arkivavdelingen og søker etter fagleder i 100 % fast stilling.

Avdelingen er organisert under virksomhet HR, service og kommunikasjon, med totalt 13 årsverk fordelt på oppgaver innen HR og lønn, post, arkiv, kommunikajson og servicetorg. Arkivområdet har pt 2,5 årsverk fordelt på 3 faste medarbeidere.

Nord-Aurdal kommune har fullelektronisk arkiv, med systemleverandørene Acos (Acos Websak/Fokus) og KS SvarUt/SvarInn. Kommunen er medlem av IKA Opplandenes interkommunale arkivdepot.

Fagleder for arkiv har det faglige ansvaret for kommunens arkiver, drift av arkivtjenesten og utvikling på arkivområdet, i tråd med lovverk og regler.

Stillingen kan også bli tillagt koordinerende/ledende funksjoner i avdelingen.

Vi søker vi en erfaren fagleder med gode arkiv- og datakunnskaper som vil være med å ivareta og videreutvikle kommunens dokumentsikkerhet og dokumentforvaltning, sammen med andre dyktige og dedikerte arkivmedarbeidere kommunen.

Arbeidsoppgaver

Kvalitetssikring, utvikling og ajourhold av kommunens arkivplan, arkivfaglige retningslinjer og prosedyrer samt sak- og arkivsystemet med tilhørende integrasjoner

Ansvar for arkivbegrensning og kassasjon etter gjeldende regelverk.

Tilsyn med arkivlokaler og arkivrom og påse at disse er i forskriftsmessig stand

Bidra aktivt til økt bevissthet og kompetanse om arkivfaget og arkivets viktighet i organisasjonen, herunder opplæringstiltak og brukerstøtte

Etablering og utvikling av gode, effektive arbeidsprosesser innen fagområdet

Være pådriver og rådgiver i digitaliseringsprosesser som berører arkivområdet

Systemoppgaver tilknyttet kommunens post/arkiv- og saksbehandlingssystem

Delta i daglige arkivfunksjoner som journalføring, skanning, kvalitetskontroll av journalopplysninger, kontroll og publisering av offentlig postjournal

Andre oppgaver innen HR, service og kommunikasjon kan være aktuelle, avhengig av personlige egenskaper, kompetanse/erfaring og virksomhetens behov


Kvalifikasjoner

Arkivfaglig eller annen relevant utdanning samt solid erfaring

Realkompetanse/erfaringsbasert kompetanse fra fagområdet kan kompensere for utdanningskravet

God kjennskap til kommunal forvaltning og gjeldende lovverk (Arkivloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven, personvernlovgivningen/GDPR mv.)

Kunnskap om IKT-baserte saksbehandlings- og arkivsystemer (erfaring med Acos Websak, KS SvarUt/Inn, eDialog og Visma Samhandling Arkiv er ønskelig)

Evne til å lede fag og folk gjennom endringer, i takt med teknologiske fremskritt og digitalisering

Personlige egenskaper

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Ryddig, strukturert og systematisk

Fleksibel og løsningsfokusert

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Høy grad av mulighet til å påvirke den faglige og digitale utviklingen på arkivområdet i Nord-Aurdal kommune

Et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement - både innad i kommunen og i arkivnettverk med andre Valdreskommuner

Gode nettverk med et positivt samhandlings- og drøftingsklima

Fleksitidsordning

Gunstige pensjons- og forsikringsvilkår (KLP./Gjensidige)

Lønn etter gjeldende tariff og lokale bestemmelser i Nord-Aurdal kommune

Andre opplysninger

Nord-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntatt offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. Offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Tilsetting vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.

Nord-Aurdal kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i Webcruiter. Webcruiter-ID:4398410890

https://82035.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4398410890?link_source_id=4

Søknadsfrist:18.06.2021

Arbeidsgiver:Nord-Aurdal kommune

Sted:Fagernes

Stillingstittel:Fagleder arkiv

Stillinger:1

Heltid / Deltid:Heltid

Ansettelsesform:Fast

Stillingsprosent:10


Nord-Aurdal kommune er største kommune i Valdres med 6500 innbyggere og 4500 fritidseiendommer. Regionsenteret Fagernes har bystatus og er et moderne handels-, reiselivs- og servicesentrum med variert næringsliv. I bygdene er primærnæringene fremtredende. Som inngangsport til Jotunheimen har Nord-Aurdal flotte muligheter for fjell- og friluftsliv. Et godt oppvekstmiljø, trivelige boområder og et rikt kulturtilbud gjør kommunen til et attraktivt bosted. Valdres vidaregåande skule ligger i kommunen, i tillegg til et fylkeskommunalt karrieresenter med desentraliserte utdanningstilbud, også på høgskolenivå. Det er et godt samarbeid mellom kommunene i regionen, og mellom kommuner og næringsliv. Velkommen til en attraktiv kommune!
 
 • Bedrift
  Nord-Aurdal Kommune
 • Søknadsfrist
  18.06.2021
 • Sted:
  FAGERNES
 • Stillingsfunksjon:
  Konsulent
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Påkrevet
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  FAGERNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3920347
 • Se her for andre jobber fra Nord-Aurdal Kommune

Spørsmål rettes til

Knut Arne Fjelltun
tlf: 99215587