Ledig stilling

Nesodden kommune

Fagleder

Offentlig forvaltning

Har du lyst til å jobbe ved et botilbud for mennesker med rus og psykiatriske utfordringer, utvikle botilbudet til målgruppen sammen med oss og videreutvikle en flott arbeidsplass med fantastiske mennesker?

Da er denne stillingen for deg


100% fast stilling som fagleder med arbeid på dagtid.
Tiltredelse etter avtale.

Østråt bofellesskap bosetter 14 beboere. Vi ønsker deg som kan legge til rette for at beboer gis mulighet til å arbeide med sin egen utvikling, gjennom å tilby aktivitet, trygghet, stabilitet og forutsigbarhet, med brukermedvirkning i fokus. 
Vi arbeider i disse dager med å utvikle botilbudet. Østråt har en flott beliggenhet med et hav av muligheter for aktiviteter og utvikling.

Vi setter fokus på kvalitetssikring, gode rutiner og samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. Arbeidsmiljø og IA har en sentral plass, og vi ønsker deg som kan bidra til å opprettholde suksessen på Østråt. Vi ønsker å skape en trygg og stabil arbeidsplass, hvor trivsel for ansatte og beboere er i fokus.

Østråt bofellesskap har døgnkontinuerlig drift. Det arbeides turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg.

Vi bruker ressursstyringssystem GAT og CosDoc/Profil som elektronisk pasientjournal.

Gyldig politiattest i henhold til Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremvises før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver:

Opplæring og veiledning for ansatte på Østråt

Utarbeide nye rutiner/prosedyrer og revidere eksisterende.

Faglig ansvar for beboerne i bofellesskapet
Dagsplaner, ukeplaner og målrettet miljøarbeid
Kunnskapsdeling og oppdatering av gjeldende lovverk i det daglige arbeidet. 
Delta i arbeid med ressursstyring og turnus
Støtte og samarbeid internt i virksomheten og med eksterne der det er behov
Medisinansvar, medikamenthåndtering, medikamentkurs og rutiner, herunder koordinere og følge opp forordninger fra lege/sykehus og andre instanser
Veiledning av studenter og hospitanter
Forberede og delta i arbeid av ulike undersøkelser som for eksempel brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser
Forberede og delta i prosjekter ut fra behov
Bistå leder ut mot tilsynsmyndigheter

Kvalifikasjoner:

Fortrinnsvis sykepleier/vernepleier, men andre med 3-årig helse -og sosial faglig utdanning kan vurderes
Fordel med videreutdanning innen psykisk helse/rus
Krav om minimum 3 års relevant arbeidserfaring innen psykisk helse/rus
Fordel med erfaring fra HMS arbeid
Krav om førerkort klasse B
Det kreves god IKT kompetanse
God muntlig og skriftlig formidlingsevne er en forutsetning i stillingen

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.

Vi tilbyr:

Gode låne- og pensjonsordninger
Ulykkesforsikring, også i fritiden
Personalhytte på fjellet

Lønn etter avtale